Ci seniorzy otrzymają nawet kilkaset złotych na mieszkanie co miesiąc. Muszą spełnić 3 kryteria

Dodatek mieszkaniowy to nic innego jak dodatkowe pieniądze na wydatki związane z mieszkaniem, dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Po spełnieniu trzech warunków mogą z niego korzystać także seniorzy. O jakich mowa?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie, które przysługuje wszystkim, którzy spełnią konkretne warunki dochodowe oraz powierzchniowe. Oznacza to, że mogą się o niego starać także seniorzy. Na czym dokładnie polega?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego dla seniorów. Musisz mieć prawo do mieszkania

Na dodatek mieszkaniowy mogą liczyć osoby, które przede wszystkim mają prawo do mieszkania czy domu jednorodzinnego. Oznacza to, że:

  • są jego właścicielami,
  • posiadają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu,
  • podnajmują lub wynajmują go na umowę,
  • czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne zgodnie z orzeczeniem sądu.

O dodatek mogą starać się zarówno seniorzy, którzy są właścicielem mieszkania, jak jego najemcą.

Dodatek mieszkaniowy dla seniorów. Jakich dochodów nie można przekroczyć?

Drugim warunkiem jest dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jego wysokość różni się w zależności od tego, ile osób zamieszkuje lokal. W gospodarstwie jednoosobowym powinien być niższy bądź równy wysokości 30 proc. średniego wynagrodzenia (1903,85 zł). W gospodarstwie wieloosobowym mowa o 40 proc. średniego wynagrodzenia (2538,46 zł). Co istotne, w przypadku wyższego dochodu dodatek zostanie pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Dodatek mieszkaniowy a kryterium powierzchniowe. Ile wynosi?

Ostatnim warunkiem jest określona powierzchnia użytkowa lokalu, którą oblicza się na podstawie powierzchni normatywnej. Nie może jej przekraczać o więcej niż 30 proc. lub 50 proc., leczy tylko tedy, kiedy udział powierzchni pokoju i kuchni nie przekracza 60 proc. Gdy w lokalu mieszka osoba z niepełnosprawnością korzystająca z wózka inwalidzkiego powierzchnię należy zwiększyć o 15 m².

Co musisz zrobić, by otrzymać dodatek? Na decyzję poczekasz 30 dni

Jeśli chcesz uzyskać dodatek mieszkaniowy, musisz zebrać wszystkie potrzebne dokumenty (m.in. wniosek, deklarację o dochodach, dokumenty potwierdzające powierzchnię mieszkania oraz te, które potwierdzą wydatki poniesione w związku z zamieszkaniem lokalu za miesiąc wcześniej) i złożyć je w odpowiedniej instytucji. Najczęściej są to ośrodki pomocy społecznej. Możesz zrobić to osobiście, pocztą lub za pośrednictwem pełnomocnika. Decyzję otrzymasz do 30 dni.

Wysokość dodatku oblicza urzędnik. Jest ona uzależniona od dochodów oraz liczby osób, która mieszka w gospodarstwie, wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania i stawek czynszu najmu. Może pokryć do 70 proc. wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu. Dla przykładu, w 2019 roku wynosił średnio 206,90 zł.

Więcej o: