500 plus dla seniora nie tylko dla najstarszych. Komu ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze?

Niektórzy mogą ubiegać się o dodatkowe 500 zł, które co miesiąc będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wbrew potocznej nazwie "500 plus dla seniora" świadczenie to nie trafia wyłącznie do emerytów. Kto może zyskać dodatkowe pieniądze?

"500 plus dla seniora" to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i przysługuje nie tylko emerytom. O dodatkowe pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może ubiegać się każda pełnoletnia osoba, która złoży wniosek, spełniając odpowiednie kryteria. Co należy zrobić i kto zyska 500 zł do domowego budżetu? Podpowiadamy.

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

"500 plus dla seniora" wypłacane przez ZUS. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Szukając możliwości na zasilenie domowego budżetu, warto zainteresować się świadczeniem, które przyznawane jest przez ZUS. Niektórzy mogą bowiem otrzymywać dodatkowe 500 zł co miesiąc, jeśli spełnią odpowiednie warunki. O tak zwane "500 plus dla seniora" może się ubiegać każda pełnoletnia osoba, która spełnia wymagane warunki. Świadczenie jest potocznie określane w ten sposób, ponieważ najczęściej trafia w ręce emerytów. Kto więc może liczyć na świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

  • Należy mieć ukończone 18 lat;
  • Trzeba być osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji;
  • Osoba nie może być uprawniona do pobierania renty, emerytury czy zasiłku (poza jednorazowym) lub ewentualnie może je pobierać, lecz łączna ich kwota nie powinna przekraczać 2157,80 zł;
  • Należy mieszkać w Polsce i mieć polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce.

Warto pamiętać także, że świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji nie przysługuje osobie, która jest aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Co zrobić, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Złóż odpowiednie dokumenty

Poza spełnieniem niezbędnych warunków trzeba także złożyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty, by móc ubiegać się o otrzymanie dodatkowych pieniędzy. Comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dostanie osoba, która dostarczy:

  • wypełniony formularz o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
  • dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
  • prawomocny wyrok sądu, w którym przyznano prawo do pobierania świadczenia.

Jeśli jednak dana osoba nie dysponuje orzeczeniem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji lub upłynął okres, na który zostało wydane, do składanego wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie OL-9, dokumentację medyczną i inne dokumenty, które pomogą w orzekaniu, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej i orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wszystkie niezbędne dokumenty trzeba złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub korzystając z operatora pocztowego.

Więcej o: