Emerytura dla urodzonych między 1948-1969 r. O tych dokumentach pamiętaj. Inaczej ZUS odrzuci wniosek

Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy ją otrzyma. Jakie warunki trzeba spełnić, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odrzucił wniosku? Ważny jest przede wszystkim wpis na świadectwie pracy, ale nie tylko.

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku mogą otrzymać wcześniejszą emeryturę, o ile wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jakie warunki jeszcze muszą spełnić?

 Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych pomiędzy 1948 a 1969. Jakie warunki trzeba spełnić?

Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć seniorzy, którzy osiągnęli wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Mowa m.in. o pracy o znacznej szkodliwości dla zdrowia, znacznym stopniu uciążliwości lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych, a także m.in. pracy nauczycieli, żołnierzy, czy dziennikarzy. Oprócz tego, na dzień 31 grudnia 2008 roku:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny (różny w zależności od płci oraz rodzaju wykonywanej pracy),
  • posiadają odpowiedni staż okresów składkowych oraz nieskładkowych, czyli 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet,
  • nie są członkami OFE lub zdecydują się zrzec środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Warunki otrzymywania wcześniejszej emerytury w ich przypadku dokładnie określa rozporządzenie z 7 lutego 1983 roku.

Wcześniejsza emerytura. Bez tego wpisu ZUS odrzuci wniosek

O tym, czy twoja praca była wykonywana w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze decyduje odpowiedni wpis na świadectwie pracy. Bez niego ZUS odrzuci twój wniosek. Dotyczy to osób, które:

  • wykonywały rodzaj pracy ściśle wedle wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu,
  • zajmowały stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzania resortowego lub uchwały,
  • są w stanie udowodnić okres, w którym stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego na danym stanowisku wykonywały pracę w szczególnych warunkach.

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948-1969. Co trzeba złożyć poza wnioskiem?

Co w sytuacji kiedy pracodawca nigdy nie stosował resortowych wykazów pracy? Wtedy wystarczy, aby wskazane przez niego stanowisko na świadectwie było zgodne z tym, które znajdziemy w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 roku. Poza wnioskiem o wcześniejszą emeryturę należy jeszcze dołączyć dokumenty, które potwierdzą:

  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy wykazane w formularzu (np. świadectwa pracy),
  • wysokość wynagrodzenia lub ubezpieczenia.
Więcej o: