Dodatek do emerytury po 75. roku życia. Ci seniorzy otrzymają nawet 294 zł co miesiąc

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia uzupełniające, w tym liczne dodatki oraz zasiłki. Najczęściej jednym z kryteriów jest wiek, ale nie tylko. Jakie dodatki przysługują seniorom od 75 roku życia i ile wynoszą?

Wysokość wielu emerytur nie zawsze wystarcza na pokrycie kosztów związanych z codziennym życiem. Nic dziwnego, że seniorzy szukają sposobów na oszczędzanie oraz ubiegają się o dodatkowe świadczenia. Niektóre z nich z pewnością pomogą podreperować domowy budżet. O jakich mowa?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Dodatek pielęgnacyjny to prawie 300 zł. Komu się należy?

Osoba, która ma prawo do emerytury lub renty, a ponadto:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

lub

  • ukończyła 75 lat,

może otrzymać dodatek pielęgnacyjny. W pierwszym przypadku należy złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem (druk OL-9) o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego wypełnionym nie później, niż miesiąc wcześniej. W momencie ukończenia 75 roku życia przyznawany jest z urzędu, nie musisz składać o niego żadnych dokumentów. Pamiętaj jednak, że w przypadku przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, które trwa dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu, nie zostanie ci przyznany.  Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji. Od 1 marca wynosi 294,39 zł i wypłacany jest wraz z emeryturą.

Zasiłek pielęgnacyjny dla seniorów. Jego nie przyznaje ZUS

Choć nazwa może być myląca, zupełnie innym dodatkiem jest zasiłek pielęgnacyjny. Przyznaje się go na wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy bądź miasta. Ma za zadanie częściowo pokryć wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy seniorowi, który jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat, jednak tylko w przypadku, kiedy nie pobierają zasiłku pielęgnacyjnego oraz nie zostały umieszczone w instytucji, gdzie mają zapewnione utrzymanie. W przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego jego wysokość nie podlega waloryzacji, lecz zmienia się co trzy lata. Od 2021 roku jest to 215,84 zł miesięcznie.

Więcej o: