Te seniorki mogą przejść na emeryturę szybciej. Sam wniosek w ZUS nie wystarczy

Niektóre seniorki i seniorzy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Wystarczy, że spełnią odpowiednie warunki, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie co miesiąc wypłacał im uzyskane świadczenie. Kto może ubiegać się o szybsze pobieranie emerytury? Podpowiadamy.

Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tym, którzy spełnią odpowiednie warunki. Możliwość ta dostępna jest między innymi dla osób urodzonych w latach 1949–1968, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ubiegać się o nią może też każdy, kto wykonuje działalność twórczą lub artystyczną oraz ci, którzy opiekują się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Co należy zrobić, by otrzymać świadczenie, gdy dotyczy nas ostatnia z możliwości?

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem. Kto może się o nią ubiegać?

Do uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem nie trzeba ukończyć określonego wieku. Należy jednak spełnić kilka warunków, aby ubiegać się o świadczenie. 

 • Trzeba urodzić się po 31 grudnia 1948 r.
 • Nie można być członkiem otwartego funduszu emerytalnego (lub złożyć wniosek o przekazanie środków na dochody budżetu państw)
 • Należy opiekować się dzieckiem wymagającym stałej opieki do 31 grudnia 1998 r.;
 • Należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe (muszą wynosić 20 lat w przypadku seniorek i 25 lat w przypadku seniorów);
 • Trzeba opiekować się dzieckiem niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji (bez względu na przyczynę) lub dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do pracy z powodu konkretnych chorób uwzględnionych w przepisach;
 • Należy udowodnić, że nie było się w stanie podjąć pracy lub trzeba było przestać ją wykonywać ze względu na stan zdrowia dziecka;
 • Trzeba wykazać, że ostatnie ubezpieczenie z tytułu pozostawiania w stosunku pracy było opłacone przed 1 stycznia 1999 r.

Osoby, które mogą skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagające stałej pielęgnacji to także ci, którzy:

 • Mieli opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 r. przez ośrodek pomocy społecznej;
 • 1 stycznia 1999 r. ukończyli co najmniej 45 lat;
 • Mają składkowy i nieskładkowy okres ubezpieczenia, który wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Spełnienie odpowiednich warunków to nie wszystko. Trzeba złożyć wniosek

Jeśli senior lub seniorka spełnia wymagane warunki, może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednią dokumentację, by urząd rozpatrzył wniosek. Co należy przygotować?

Wniosek o emeryturę;

 • Informacje o okresach składkowych i nieskładkowych oraz wszystkie dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej;
 • Zaświadczenie lub orzeczenie o stanie zdrowia dziecka;
 • Dokumenty, które potwierdzą osiągane wynagrodzenie.

Warto jednak pamiętać, by wniosek złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, by uzyskać świadczenie. Prawo do jego pobierania zostanie wówczas ustalone miesiąc po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Więcej o: