Okolicznościowy urlop na ślub dziecka. Kto i kiedy może z niego skorzystać? Wystarczy wniosek

Urlop okolicznościowy to nic innego, jak płatny urlop pracowniczy, którzy przysługuje z powodu ważnych wydarzeń życiowych tj. ślub, urodzenie dziecka lub pogrzeb bliskiej osoby. Czy pracownicy mogą otrzymać także urlop na ślub dziecka?

Osoby zatrudnione o umowę o pracę, poza zwykłymi dniami wolnymi, mogą skorzystać także z urlopu okolicznościowego, który przysługuje im w przypadku ważnej uroczystości. Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku, jeśli to pracownik bierze ślub, urodziło mu się dziecko bądź zmarła osoba z najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, macocha lub ojczym), może liczyć wtedy na 2 dni wolnego. Co w przypadku, gdy związek małżeński zawiera jego dziecko?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Mai Hyży ślub marzeń: Chciałabym wyjechać za granicę, w boho, z wiankiem

Urlop na ślub dziecka. Którzy rodzice mogą z niego skorzystać?

Według prawa o urlop okolicznościowy mogą starać się także rodzice zatrudnieni w oparciu umowy o pracę, których dziecko bierze ślub. W takim przypadku przysługuje im 1 płatny dzień zwolnienia. Warto jednak wiedzieć, że jeśli z jakiegoś powodu uroczystość nie dojdzie do skutku, a pracownik skorzysta z wolnego, zostanie on zaliczony na poczet urlopu wypoczynkowego. Urlop okolicznościowy w wysokości 1 dnia przysługuje także z powodu zgonu oraz pogrzebu dalszej rodziny, tj. rodzeństwa, teściów, dziadków czy innej osoby, która była pod bezpośrednią opieką bądź na utrzymaniu pracownika.

Kiedy można skorzystać z urlopu okolicznościowego? Nie tylko w dniu wydarzenia

Z urlopu okolicznościowego można skorzystać nie w tylko w dniu, w którym odbywa się dana uroczystość, ale także przed lub po takim wydarzeniu. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy cytowana przez portal ksiegowosc-budzetowa.infor.pl, przepisy nie określają, kiedy dokładnie należy wykorzystać takie zwolnienie. Sam pracodawca powinien udzielić go w dniu, który wskaże pracownik. Niemniej jednak należy pamiętać, że wolne powinno mieć związek (czasowy czy przyczynowy) z okazją, z której powodu zostało udzielone. W końcu to konkretne wydarzenie stanowi podstawę jego otrzymania.

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego w innym dniu? Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek

Pracodawca może zastrzec, że urlop okolicznościowy będzie udzielony tylko w terminie, który ma bezpośredni związek z uroczystością. Nie zmienia to jednak faktu, że nie może zażądać ani wymagać, by pracownik skorzystał z niego w dniu uroczystości, dzień przed lub po. Oznacza to, że jeśli pracownik wskaże dodatkowe powody, które udowodnią, że pomiędzy wybranym przez niego terminem a samym wydarzeniem jest związek czasowy bądź przyczynowy (np. pomoc w organizacji wesela), pracodawca powinien udzielić mu wolnego z tego tytułu. Aby skorzystać z urlopu okolicznościowego, należy złożyć wniosek do pracodawcy. Ten z kolei może wymagać dodatkowych dokumentów (np. skróconego aktu urodzenia dziecka, małżeństwa czy zgonu).

Więcej o: