Ci rodzice mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Mija termin składania wniosków. Zostało kilka dni

W związku ze zmianami w kodeksie pracy, rodzice, którzy 26 kwietnia 2023 roku pobierali zasiłek macierzyński powinni złożyć wniosek o ponowne przeliczenie. Takie działanie sprawi, że mogą otrzymywać wyższe świadczenie. Warto się spieszyć, gdyż czas na to mają tylko do 17 maja.

26 kwietnia 2023 roku w związku z unijną dyrektywą "work life banalce" weszły w życie istotne zmiany w kodeksie pracy. Dotyczą one między innymi zasiłków, w tym również macierzyńskiego. Rodzice mogą liczyć na wyższe świadczenie, 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego więcej, urlop opiekuńczy oraz krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Wyjaśniamy na czym polega

Zasiłek macierzyński to nic innego jak pieniężne świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej, zatrudnionej na umowie o pracę, zlecenie bądź samozatrudnienie, która:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła dziecko do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, 
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14 lat, gdy wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. 

Przysługuje niezależnie od tego, jak długo dana osoba ma ubezpieczenie chorobowe. Można go otrzymać za czas, który odpowiada okresom: 

  • urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Zmiany w zasiłku macierzyńskim. Od 26 kwietnia jest wyższy

W związku ze zmianami przepisów od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy i wynosi 100 proc. podstawy zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego oraz 70. proc podstawy za okres urlopu rodzicielskiego. Z kolei osoby, które złożyły tzw. długi wniosek do 21 dni, po porodzie mogą liczyć na 81,5 proc. podstawy. Należy pamiętać, że zmiany nie dotyczą dodatkowych 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego, który przysługuje drugiemu z rodziców. W tym wypadku zasiłek zawsze będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Warto także wiedzieć, że od 26 kwietnia zasiłek przysługuje także dłużej - 41 tyg. w przypadku jednego dziecka i 43 tygodnie dla dwójki bądź więcej dzieci.

Wyższy zasiłek macierzyński na wniosek. Zostało kilka dni na jego złożenie

Rodzice, którzy pobierali zasiłek na dzień 26 kwietnia, powinni złożyć wniosek, by ponownie został przeliczony. W ten sposób mogą liczyć na zwiększenie otrzymywanej kwoty. Jeśli tego nie zrobią do 17 maja, podwyżka ich ominie. To samo dotyczy osób, które wniosek o zasiłek złożyły przed 26 kwietnia, ale jeszcze go nie pobierały. W przeciwnym wypadku otrzymają świadczenie w wysokości obliczonej przed zmianami. Wniosek należy złożyć do płatnika zasiłku, czyli pracodawcy czy zleceniodawcy lub bezpośrednio do ZUS-u. Po 17 maja złożenie wniosków o ponowne przeliczenie nie będzie już możliwe, co oznacza, że zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej kwocie.

Więcej o: