To pewne! Od czerwca będą nowe limity dla emerytów. Po ich przekroczeniu ZUS zawiesi świadczenie

Wiele osób zastanawia się, ile można dorobić na emeryturze, by świadczenie nie zostało pomniejszone lub zawieszone. Wszystko ze względu na trudną sytuację finansową, z którą borykają się niektórzy Polacy. Okazuje się, że już od czerwca będą obowiązywały nowe limity.

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, ale pobierają wcześniejsze świadczenie z ZUS i do niego dorabiają, powinny zwracać baczną uwagę na zarobek, który może wpłynąć na kwotę pobieranego świadczenia. Obowiązujące limity zmieniają się co kwartał, a kolejnej modyfikacji należy spodziewać się już od 1 czerwca 2023 r. Jednocześnie ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) nie mają o co się martwić — w ich przypadku dorabiać można bez żadnych limitów. Takie same zasady obowiązują rencistów. Jedynym wyjątkiem są seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego — ci mogą dorobić nie więcej, niż wynosi kwota podwyższenia do minimalnej emerytury.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wygląda emerytura Majdana? "Znalazłem sobie pracę w mediach"

Skąd wiadomo, ile można dorobić do emerytury? Znaczenie ma ustawa o emeryturach i rentach

To, ile można dorobić do emerytury, reguluje Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według zapisów świadczenie może zostać zmniejszone lub prawo do jego pobierania zawieszone, jeśli świadczeniobiorca osiągnie przychód powyżej pewnego progu. Zmniejszenie nastąpi, jeśli osoba dorobi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, a zawieszenie — jeśli zarobi 130% i więcej.

Ile można dorobić na emeryturze 2023 r.? Od czerwca będą obowiązywać nowe progi

To, ile można dorobić na emeryturze, reguluje ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kwartał. W pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło ono 7124,26 zł brutto. Jak wylicza "Rzeczpospolita", biorąc pod uwagę przedstawione dane, od 1 czerwca świadczenia będą zmniejszane po przekroczeniu progu 4987 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) i zawieszane po dorobieniu 9261,54 zł brutto (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Do końca maja 2023 r. limity dorabiania wynoszą 4713,50 zł brutto i 8753,60 zł brutto — zakładana zmiana jest więc dla świadczeniobiorców korzystna nawet o kilkaset złotych. Nowy próg będzie obowiązywał w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Więcej o: