To pewne! Ci seniorzy dostaną dodatkowo ponad 5 tys. zł co miesiąc. Warunek jest jeden

Wysoka inflacja sprawia, że wielu Polaków szuka oszczędności. Dotyczy to również seniorów, którzy z uwagi na wiek czy choroby nie są już w stanie dorabiać do emerytury. Niektórzy mogą liczyć na finansowe wsparcie w wysokości ponad 5 tys. zł, dożywotnio i co miesiąc. Muszą jednak spełniać jeden warunek.

Z uwagi na inflację codzienne życie nie należy już do tanich. Emeryci często stają przed wyborem zakupu drogich leków, opłat rachunków i kupnem dostosowanego do stanu zdrowia jedzenia, które nie należy do tanich. Szukając sposobów na oszczędzanie, warto zwrócić uwagę na pewien dodatek do emerytury, który w tym roku wynosi już ponad 5 tys. zł. Co istotne, jest wypłacany co miesiąc i dożywotnio, jednak należy spełniać jeden warunek.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Wojciechowski o 500+: Można było wprowadzić próg dochodowy

Czym jest świadczenie honorowe. Otrzyma je określona grupa seniorów

Niektórzy seniorzy mają szansę otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe, które potocznie nazywane jest też emeryturą stulatka. Dodatek jest niezależny od wysokości aktualnie przysługującej emerytury i otrzymają go seniorzy, którzy ukończyli 100 lat. Po spełnieniu tego warunku pieniądze będą wypłacane z urzędu wraz z emeryturą lub rentą, dożywotnio i co miesiąc.

Według danych z listopada 2022 r. ze świadczenia korzystało 2689 osób. W gronie stulatków przeważały kobiety – było ich wtedy 152, a mężczyzn 23. Co istotne, z dodatku mogą skorzystać również i seniorzy, którzy nie pobierają świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu. Wtedy powinni złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u.

Kto otrzyma świadczenie honorowe? Kwota wynosi więcej niż w zeszłym roku

Wysokość świadczenia honorowego jest zależna od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu, w którym emeryt obchodzi swoje setne urodziny. Jest wyliczane na podstawie 100% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, które jest pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne. Od 1 marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wszyscy "nowi stulatkowie" będą otrzymywać aż 5540,25 zł. To o 595,46 zł więcej niż otrzymywali uprawnieni, którzy świętowali setne urodziny między 1 marca 2022 r. a końcem lutego 2023 r. Kwota bazowa zmienia się co roku, jednak przyznany dodatek nie podlega waloryzacji i jest wypłacany do końca życia w tej samej wysokości.

Więcej o: