Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 rok. Tego elementu ZUS już nie bierze pod uwagę

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach to tzw. emerytura pomostowa. Seniorzy muszą spełnić szereg warunków, by ją otrzymać, lecz na jeden z nich ZUS spojrzy przychylniej niż dotychczas. Oznacza to, że więcej emerytów może mieć szansę na otrzymanie świadczenia.

Osoby, które będą chciały przejść na wcześniejszą emeryturę, mogą to zrobić, spełniając pewne warunki. Niektóre kobiety mają prawo skorzystać z emerytury pomostowej, lecz sam wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wystarczy. Co należy zrobić, by wcześniej otrzymać świadczenie? W tych przypadkach ZUS pójdzie seniorom na rękę.

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura dla urodzonych po 1948 roku. Jakie warunki należy spełnić, by z niej skorzystać?

Emerytura dla osób urodzonych po 1948 roku przysługuje tym, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Poza tym seniorzy muszą spełnić także różne warunki, by otrzymać świadczenie z ZUS. Pod uwagę bierze się nie tylko rok urodzenia, lecz także taka osoba musi:

  1. Osiągnąć wiek emerytalny (Kobieta 55 lat, mężczyzna 50 lat);
  2. Udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn);
  3. Przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać prace w szczególnych warunkach (w szczególnym charakterze) wymienione w przepisach dotychczasowych lub w ustawie o emeryturach pomostowych;
  4. Po 31 grudnia 2008 r. wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych;
  5. Udowodnić 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Emerytura dla osób urodzonych po 1948 roku może zostać też przyznana po spełnieniu warunków z punktu 2, 3 oraz 4. Trzeba jednak wówczas jeszcze spełnić pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, o których w szczegółach można przeczytać na stronie ZUS. Do tej pory trzeba było także rozwiązać stosunek pracy, lecz od niedawna Zakład Ubezpieczeń Społecznych inaczej podchodzi do sprawy.

ZUS przymknie oko na jeden warunek. Co się zmieniło?

Od 20 kwietnia 2022 roku ZUS może przyznać prawo do pobierania emerytury pomostowej nawet osobom, które pozostają jeszcze w stosunku pracy. Należy jednak wiedzieć, że wówczas wypłata świadczenia zostanie zawieszona do czasu, aż senior lub seniorka rozwiążą stosunek pracy. Ostateczne obliczenie wysokości przyznawanego świadczenia zostanie dokonane dopiero po zakończeniu pracy i złożeniu wniosku o wypłatę emerytury.

Dodatkowo od 1 stycznia 2023 roku pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli pracodawca nie umieści jego stanowiska w wykazie, co utrudni mu otrzymanie świadczenia. Wówczas PIP będzie kontrolować wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przez to będzie też mógł nakazać pracodawcy umieścić pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Więcej o: