Sąsiad nie chce wspólnego ogrodzenia. Czy można postawić płot bez jego zgody? Przepisy mówią jasno

Każdy właściciel domu jednorodzinnego mierzy się z zadaniem, jakim jest ogrodzenie działki. Ta kwestia często wywołuje nieprzyjemną dyskusję z sąsiadem albo jego sprzeciw. Jeśli budowa płotu dopiero przed tobą, poznaj swoje prawa. Czy można ogrodzić się bez zgody sąsiada?

 Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

W przypadku domów jednorodzinnych albo tzw. bliźniaków najprostszym rozwiązaniem na ogrodzenie działki jest wspólny płot z sąsiadem. Trzeba jednak przestrzegać konkretnych przepisów. Może się zdarzyć, że sąsiad nie zgodzi się na budowę ogrodzenia albo nie możecie się dogadać w tej kwestii. Nierzadko słyszy się, że spory o ogrodzenie potrafią trwać wiele lat, a sąsiedzi robią sobie nawzajem na złość. Jak najlepiej podejść do tego tematu?

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek pokazała swój ogród. "Przepiękne rośliny i aranżacja"

Ogrodzenie działki. Czy potrzebna jest zgoda?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 ogrodzenie nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym, dlatego można je stawiać bez specjalnego zezwolenia. W 2015 roku miała miejsce ostatnia nowelizacja ustawy, gdzie ustalono, że zgoda organu administracyjnego jest potrzebna tylko w dwóch przypadkach:

  1. Gdy planuje się stawiać, przebudowywać i remontować ogrodzenie o wysokości ponad 2,2 m od powierzchni gruntu.
  2. Gdy planuje się stawiać, przebudowywać i remontować ogrodzenie stojące pomiędzy działkami budowlanymi i terenami publicznymi (np. parkami miejskimi)

Trzeba wówczas złożyć wniosek do starosty, wojewody albo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powinien zawierać informacje dotyczące ogrodzenia i założenia planowanej budowy. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy w grę wchodzi wspólny płot z sąsiadem. Wtedy pojawiają się kolejne regulacje prawne.

Wspólny płot z sąsiadem. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli chcesz postawić wspólne ogrodzenie z sąsiadem, możesz to zrobić na dwa sposoby. Płot może się znajdować w granicach twojej działki, ale żaden element ogrodzenia nie może wchodzić na linię graniczną działki lub poza nią. Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt, bramy i furtki mają otwierać się do wewnątrz, maksymalna szerokość bramy może wynosić 2,4 m, a furtki 0,9 m. Druga opcja to postawienie płotu na przecięciu granic twojej działki i działki sąsiada. Warunki reguluje wtedy art. 154 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z paragrafem pierwszym "domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy". Zaś jak głosi paragraf drugi: "korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania".

Postawienie płotu na granicy działek wymaga zgody obu sąsiadów. Najlepiej uzyskać ją na piśmie. Na takiej umowie warto spisać wszystkie ustalenia dotyczące kosztów i użytych materiałów. Jeśli sąsiad nie zgadza się na takie rozwiązanie, pozostaje ci jedynie pierwsza opcja, czyli postawienie płotu na granicach swojej działki.

Więcej o: