ZUS wypłaci tym seniorkom nawet 1400 zł. Kto może złożyć wniosek?

Program Mama 4+ to szansa na dodatkowe pieniądze dla osób, które zrezygnowały z pracy i zajęły się wychowywaniem co najmniej czwórki dzieci i z tego powodu otrzymują niskie świadczenie bądź nie pobierają go wcale. Co należy zrobić, aby z niego skorzystać i jakie są warunki?

Matczyna emerytura to potoczna nazwa rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zwanego także Mama 4+. Ma ona na celu wesprzeć finansowo rodziców, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej na rzeczy wychowywania dzieci i z tego powodu nie posiadają dochodu, który zapewni im niezbędne środki do utrzymania. Ile wynosi i jakie kryteria należy spełnić aby ją otrzymać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Emeryci w Polsce żyją z ołówkiem w ręku. Ja się tego bałam, jak szłam na emeryturę"

Matczyna emerytura nie tylko dla kobiet. Komu przysługuje?

Świadczenie Mama 4 plus przysługuje rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie nabyły prawa do emerytury bądź jest ona niższa niż minimalna. Mimo mylącej nazwy mogą się o nie starać także mężczyznom. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Świadczenie zostanie przyznane:

  • matkom, które ukończyły 60 lat i wychowały co najmniej czwórkę dzieci,
  • ojcom, którzy skończyli 65 lat i wychowali co najmniej czwórkę dzieci, których matka zmarła, porzuciła się lub po prostu nie brała udziało w wychowywaniu przez dłuższy czas.

Urodzenie oraz wychowanie, bądź samo wychowanie dziecka dotyczy dzieci własnych, współmałżonka, przysposobionych i przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek stanowią rodziny zastępcze zawodowe.

To jednak nie wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie. Oprócz tego rodzic musi mieszkać w Polsce, a po 16 roku życia mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat. Ważne jest również posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE czy EFTA razem z prawem pobytu stałego w Polsce, lub zalegalizowanego pobytu w kraju.

Ile wynosi świadczenie Mama 4 plus? To nawet 1500 zł miesięcznie

Maksymalna wysokość świadczenia Mama 4+ wynosi tyle, ile minimalna emerytura. Od 1 marca jest to więc 1588,44 zł brutto. Na takie wsparcie mogą liczyć rodzice, którzy w ogóle nie pobierają emerytury. Z kolei ci, którzy otrzymują emeryturę, jednak niższą niż minimalna, w ramach programu mogą liczyć na wyrównanie jej do tej kwoty. Dla przykładu mama, która spełnia kryteria i pobiera 500 zł emerytury, otrzyma z tego tytułu dodatkowe 1088,44 zł brutto.

Mama 4+ nie tylko dla osób ubezpieczonych w ZUS. Co trzeba zrobić, by ją otrzymać?

Z matczynej emerytury mogą korzystać osoby, które są objęte powszechnym systemem ubezpieczeń lub pobierają rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe. Świadczenie rodzicielskie uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Po spełnieniu kryteriów należy złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami do ZUS-u. 

Więcej o: