Tym seniorom ZUS wypłaci 1600 zł co miesiąc. Jakie warunki muszą spełnić?

Seniorzy, którzy stracili pracę i mają problem ze znalezieniem nowej ze względu na wiek, mogą starać się o specjalne świadczenie i zyskać nawet 1600 zł co miesiąc. Na czym dokładnie polega i co należy zrobić, aby je otrzymać? Warunków jest sporo.

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom starszym, które z niezależnego od siebie powodu straciły jedyne źródło utrzymania, a przez wiek mają problem ze znalezieniem innej pracy. Aby je otrzymać, należy spełnić szereg wymagań, które są wspólne dla wszystkich oraz indywidualne. Wyszczególnia je ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Wypłatą pieniędzy zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Irena Wielocha ma 70 lat i jest wziętą modelką i influencerką. Pieniądze na smartfona zarobiła, jeżdżąc taksówką

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie emerytalne? Warunki wspólne

Aby otrzymać świadczenie emerytalne, trzeba spełnić dwa rodzaje warunków — wspólne dla wszystkich oraz indywidualne. Na czym polegają pierwsze nich? Osoba, która stara się o przyznanie świadczenia, powinna:

  • spełniać kryteria indywidualne,
  • pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni i mieć zaświadczenie z urzędu potwierdzające ten fakt,
  • być zarejestrowana jako bezrobotny,
  • złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w przeciągu 30 dni od uzyskania zaświadczenia z punktu 1.
  • Ponadto przez okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych bez uzasadnionej przyczyny nie odmówiła przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Świadczenie przedemerytalne a warunki indywidualne. Od czego są uzależnione?

Poza powyższymi osoba zainteresowana świadczeniem przedemerytalnym musi spełnić kryteria indywidualne, które są uzależnione od innych czynników takich jak staż pracy, wiek czy przyczyny ustania stosunku pracy. Dla przykładu, jeśli rozwiązano z tobą stosunek pracy z przyczyn takich jak likwidacja lub niewypłacalność pracodawcy musisz:

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy u pracodawcy, u którego byłaś zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (nie musi być to okres ciągły), mieć ukończone 56 lat (lub 61 lat w przypadku mężczyzn) i posiadać wymagany okres uprawniający do emerytury, tj. 20 lat (25 lat dla mężczyzn). Inne sytuacje obejmują inne wymagania oraz okresy. W przypadku gdy pracodawca nie podał przyczyny i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, ZUS w trakcie rozpatrywania wniosku rozpocznie postępowanie wyjaśniające, by ustalić te okoliczności.

Dokładnie informacje dotyczące wszystkich przykładów w przypadku kryteriów indywidualnych znajdziesz na stronie zus.pl.

Świadczenie przedemerytalne 2023. Ile wynosi?

Świadczenie przedemerytalne, tak samo jak emerytura, podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że od 1 marca jest ono wyższe i wynosi 1600,70 zł brutto, co daje ok. 1450 zł netto. Co istotne, osoby, które je pobierają, mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci "trzynastki", bądź "czternastki". Ta druga będzie wypłacana na przełomie sierpnia oraz września.

Więcej o: