Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1949 a 1969. ZUS odrzuci wniosek bez tego zapisu

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku, a ponadto spełniają dodatkowe warunki, mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. O czym trzeba pamiętać, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odrzucił wniosku? Jeden szczegół może przesądzić o jej przyznaniu.

Seniorzy, którzy urodzili się między 1949 a 1969 rokiem, a ponadto wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Jakie warunki jeszcze muszą spełnić, by ich wniosek nie został odrzucony?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Emerytura dla osób urodzonych między 1949 a 1969 rokiem. Kto może na nią liczyć?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 lutego 1983 roku osoby, które osiągnęły wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą złożyć wniosek o wcześniejsze przyznanie emerytury. Mowa między innymi o pracy wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych, czy o znacznym stopniu uciążliwości, a także o nauczycielach, dziennikarzach oraz żołnierzach, którzy na dzień 31 grudnia 2008 roku:

  • osiągnęli wymagany wiek emerytalny (różny ze względu na wiek oraz rodzaj wykonywanej pracy),
  • posiadają odpowiedni staż okresu składkowego oraz nieskładkowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • nie są członkami OFE lub podejmą decyzję o zrzeczeniu się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Emerytura dla urodzonych między 1949 a 1969. Ten zapis jest niezbędny, by ZUS nie odrzucił wniosku

Osoby, które chcą otrzymać wcześniejszą emeryturę za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie mogą zapomnieć, że niezbędny do tego jest specjalny wpis na świadectwie. Ma on na celu potwierdzić, że obejmowane przez nie stanowisko faktycznie upoważnia do otrzymania wcześniejszego świadczenia, czyli czy:

  • wykonywały rodzaj pracy wedle wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu,
  • zajmowały stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzania resortowego lub uchwały,
  • są w stanie udowodnić okres, w którym stale i w pełnym wymiarze czasu obowiązującego na danym stanowisku wykonywały pracę w szczególnych warunkach.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jakie dokumenty są jeszcze niezbędne?

Jeśli pracodawca nie stosował resortowych wykazów pracy, gdyż np. prowadził prywatną firmę, wystarczy, by wskazane przez niego na świadectwie stanowisko było zgodne z wymienionymi w rozporządzeniu. Poza wnioskiem do ZUS-u należy dostarczyć jeszcze dokumenty, które potwierdzą okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, okresy wykazane w formularzu (np. świadectwa pracy) i wysokość wynagrodzenia otrzymywane go w tym czasie.

Więcej o: