Emerytura po mężu 2023. Nadchodzą istotne zmiany? Możliwe podwójne świadczenie

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej, która przysługuje rodzinie zmarłego, czyli jego współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom oraz wnukom i rodzeństwu. Jej wysokość może się różnić w zależności od tego, ile osób ją pobiera. Jakie warunki musi spełnić wdowa, aby ją otrzymać?

Według aktualnych przepisów, w chwili śmierci małżonka wdowa (oraz wdowiec) może zdecydować, czy zachowuje swoje świadczenie w pełnej wysokości, czy będzie pobierać niepełną kwotę świadczenia przysługującego zmarłemu. Jakie zmiany proponuje Lewica?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Emerytura po mężu. Jakie warunki musi spełnić wdowa, by ją otrzymać?

Obecnie, jeśli wdowa chce pobierać świadczenie po zmarłym mężu musi zrezygnować ze swojego, a ponadto spełnić jeden z warunków:

  • w momencie śmierci męża mieć skończone 50 lat lub być całkowicie niezdolną do pracy,
  • wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym mężu, które nie skończyły 16 lat (18 jeśli uczą się w szkole),
  • mieć skończone 50 lat lub stać się niezdolną do pracy po śmierci męża, ale najpóźniej w ciągu 5 lat od jego śmierci lub zaprzestania wychowywania dzieci,
  • sprawować opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnym do pracy i uprawnionym do renty rodzinnej.

Do renty rodzinnej uprawniona jest również wdowa, która nie spełnia tych warunków, jednak nie ma źródła utrzymania. Otrzymywać ją będzie rok od śmierci współmałżonka, lub nie dłużej niż dwa lata, jeśli będzie uczestniczyła w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do pracy zarobkowej. Oczywiście renta rodzinna przysługuje także wdowcowi.

Emerytura po mężu 2023. Ile wynosi?

Renta rodzinna wypłacana jest co miesiąc, a jej wysokość uzależniona jest od tego, ile osób ją pobiera. Aby ją otrzymać, wdowa jest zobowiązana do zrezygnowania ze swojego świadczenia. Zamiast niego może liczyć na:

  • 85 proc. świadczenia zmarłego, jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest 1 osoba,
  • 90 proc. świadczenia zmarłego, jeśli uprawnione są 2 osoby,
  • 95 proc. świadczenia zmarłego, jeśli uprawnione są 3 osoby lub więcej.

Emerytura po mężu jest waloryzowana każdego roku. Oprócz tego nie może być mniejsza, niż najniższe świadczenie. Jeśli tak się stanie, zostanie ona podwyższona. Od 1 marca 2023 roku minimalna renta rodzinna to 1588,44 zł brutto.

Podwójne świadczenie dla wdów. Na czym ma polegać renta wdowia?

Renta wdowia to projekt złożony przez Lewicę, który zakłada inną, korzystniejszą opcję. Po śmierci współmałżonka senior będzie mógł zdecydować, czy:

  • zachowa 100 proc. swojego świadczenia, oraz będzie pobierał 50 proc. świadczenia po zmarłym małżonku,
  • zachowa 50 proc. swojego świadczenia, oraz będzie pobierał 100 proc. świadczenia po zmarłym małżonku.

Oprócz tego wdowia renta ma przysługiwać nie tylko wszystkim uprawnionym do pobierania świadczenia, ale także ubezpieczonym w KRUS i emerytom mundurowym. Maksymalna wysokość renty wyniesie 7600 zł. Ponieważ pierwotnie projekt utknął w Sejmowej zamrażarce, w kwietniu Lewica zebrała ponad 200 tys. podpisów, by został poddany pod obrady. Ma to się stać w ciągu 3 miesięcy, czyli najpóźniej do lipca.

Więcej o: