To pewne! Nowy dodatek do emerytury już od 1 lipca. Pieniędzy nie wypłaci jednak ZUS

Ze względu na wysokie ceny na sklepowych półkach wielu seniorów liczy na wsparcie w postaci różnych dodatków do emerytury. Okazuje się, że już w lipcu pojawi się nowy, który pozwoli wesprzeć domowy budżet. O jakim świadczeniu mowa?

Państwo wspiera seniorów poprzez wypłacanie wielu różnych dodatków do emerytury. Warto na bieżąco śledzić zmiany, gdyż możliwe, że niektóre przysługują nam i naszym bliskim, a sami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Sprawdź, kto spełnia wymogi do otrzymania jednego z nowych dodatków, którego wypłaty startują już w lipcu.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

Kto dostanie dodatek sołtysa? To dodatkowe 300 zł do emerytury

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że już 1 lipca w życie wchodzą przepisy zakładające wypłatę nowego dodatku dla seniorów, którzy pełnili funkcję sołtysa. Na "sołtysowe" mogą liczyć ci, którzy sprawdzali się w tej roli przez co najmniej dwie kadencje (8 lat). Ważną informacją jest to, że ciągłość kadencji nie musi być zachowana. Jeśli więc osoba była sołtysem przez 4 lata, później funkcję pełnił ktoś inny, a następnie znowu przypadła jej ta rola, wciąż może ubiegać się o dodatek do emerytury.

Oprócz konieczności pełnienia funkcji sołtysa przez dwie kadencje istotny jest również wiek osoby starającej się o świadczenie. Musi ona osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Świadczenie aktualnie wynosi 300 zł i będzie raz w roku podlegało waloryzacji.

Gdzie składać wniosek na dodatek dla sołtysa? Pieniędzy nie wypłaci ZUS

Wniosek na dodatek do emerytury dla byłych sołtysów można złożyć w regionalnym oddziale lub terenowej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) począwszy od 1 lipca 2023 r. Do wniosku należy załączyć odpowiedni dokument poświadczający okres pełnienia tej funkcji. Ten może zostać wydany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla danego sołectwa. Oprócz tego istotne jest dołączenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Dodatek do emerytury będzie wypłacany przez KRUS do 15. dnia każdego miesiąca.

Więcej o: