Komu ZUS wypłaci 500 plus dla seniora? W tym roku więcej osób ma szansę na dodatkowe pieniądze

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. By je otrzymać trzeba spełnić kilka kryteriów, w tym również dochodowe. Od tego roku obowiązuje nowy próg. Ile wynosi i kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje od października 2019 roku. Wypłacane jest co miesiąc, jednak aby je otrzymać, należy spełnić pewne warunki oraz złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Irena Wielocha ma 70 lat i jest wziętą modelką i influencerką. Pieniądze na smartfona zarobiła, jeżdżąc taksówką

Kto może liczyć na 500 plus dla seniora? Świadczenie nie tylko dla emerytów

Choć nazwa bywa myląca, 500 plus dla seniora przysługuje nie tylko emerytom, ale wszystkim osobom, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, co potwierdza stosowne orzeczenie lekarskie. Oprócz tego muszą mieć polskie obywatelstwo lub prawo do stałego pobytu (jeśli są obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej) lub zalegalizowany pobyt w Polsce. Kolejnym wymogiem jest zamieszkanie w Polsce. To jednak nie koniec kryteriów, gdyż dochodzi do tego także próg dochodowy, który w tym roku uległ zmianie.

500 plus dla seniora, a nowy próg dochodowy. Nie każdy otrzyma pełną kwotę

Poza powyższymi, o 500 plus dla seniora mogą starać się osoby, które nie są uprawnione do emerytury, renty oraz nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia, np. zasiłku, lub są do nich uprawnione, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza konkretnej kwoty. Do 28 lutego 2023 roku było to 1896,13 zł, jednak wraz z marcową waloryzacją została ona podniesiona do 2157,80 zł brutto. Przy wypłacie świadczenia działa zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że nie wszyscy mogą liczyć na pełne 500 zł, gdyż wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o tyle, o ile przekraczasz próg dochodowy.

500 plus dla seniora. Jakie dokumenty należy złożyć?

Po spełnieniu wymagań, aby otrzymać 500 plus dla seniora, należy złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty, a dokładniej orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z prawomocnym wyrokiem sądu, w którym zostało przyznane prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Gdy nie posiadasz orzeczenia, lub jest ono nieważne, dołącz zaświadczenie OL-9 (wypełnia je lekarz nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) wraz z:

  • pełną dokumentacją medyczną i innymi dokumentami, które będą miały znacznie w twojej sprawie (np. dotyczące rehabilitacji) oraz
  • posiadanym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika w ZUS lub wysłać za pośrednictwem poczty. W przeciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź.

Więcej o: