Ile metrów od granicy działki można posadzić drzewa? Sprawdź, zanim dostaniesz pismo od sąsiada

Drzewa są piękną ozdobą działki, dają cień i schronienie zwierzętom. Mogą też stać się przyczyną niesnasek z sąsiadem, jeśli gałęzie zaczną wchodzić na jego teren. Czy prawo reguluje, w jakiej odległości od ogrodzenia można sadzić drzewa?

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Drzewa możesz zasadzić w dowolnym miejscu na posesji. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że czasem będziesz musiała przyciąć ich gałęzie czy zebrać owoce, dlatego rośliny powinny znajdować się w wygodnym dla ciebie miejscu. Jeśli posadzisz je zbyt blisko ogrodzenia, możesz narazić się na konflikt z sąsiadem, któremu będą przeszkadzać przechodzące przez płot pędy.

Zobacz wideo Zdrowotny ogród. Te rośliny oczyszczą powietrze w domu

W jakiej odległości od granicy działki sadzić drzewa? Wytyczne ROD

Nie ma przepisów, które jasno określałyby, w jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa, ale można powołać się na ROD. Według Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych odległość powinna wynosić 2 metry w przypadku drzew owocowych, karłowych, ozdobnych i silnie rosnących ozdobnych krzewów, 3 metry w przypadku moreli, 5 metrów w przypadku czereśni i orzecha, 1 metr w przypadku krzewów owocowych i słabo rosnących. Prawo nie przewiduje kar za niestosowanie się do tych wytycznych, jednak warto z nich skorzystać nie tylko dla wygody sąsiadów. Dzięki zachowaniu bezpiecznej odległości unikniesz uszkodzenia elementów zabudowy i konstrukcji budynków.

Drzewo nachodzi na teren sąsiada. Kodeks cywilny mówi jasno

Według art. 144 Kodeksu cywilnego jako właściciel działki jesteś zobowiązany do dbania o to, żeby roślinność znajdująca się na twojej posesji nie przeszkadzała sąsiadom.

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jeśli sąsiad wystosuje do ciebie pismo z prośbą o przesadzenie drzewa, którego gałęzie lub owoce wkraczają na jego teren, a ty nie zrobisz tego w określonym przez niego terminie, może on obciąć pędy samodzielnie. Mówi o tym art. 150 Kodeksu cywilnego. Sprawa może nawet trafić na drogę sądową, a to często wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Więcej o: