Dodatek gazowy 2023. Dla kogo przysługuje? Trzeba spełnić dwa warunki

Ceny stale rosną. Nie inaczej jest z gazem, dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie tzw. ustawy gazowej. Oprócz tego wprowadzono też dodatek gazowy. Dla kogo jest skierowany i jak uzyskać dofinansowanie? Okazuje się, że nie przysługuje wszystkim.

W ramach tzw. ustawy gazowej na 2023 r. przyjęto dodatek gazowy. Dofinansowanie mogą uzyskać mieszkańcy gospodarstw domowych, którzy do ogrzewania budynków wykorzystują gaz ziemny. Nie przysługuje on jednak wszystkim. Sprawdź, kto może starać się o dodatkowe pieniądze oraz gdzie i do kiedy złożyć wniosek na dodatek gazowy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Tej elektrowni nie zamkniemy, niezależnie od decyzji TSUE". Adam Bielan w Bogatyni

Czym jest ustawa gazowa? Ma na celu wsparcie domów i placówek

Ustawę gazową wprowadzono ze względu na trudną sytuację na rynku gazu i podwyżki cen. Ma na celu wsparcie osób korzystających z gazu ziemnego do gotowania, podgrzewania wody czy ogrzewania domu. Skierowana jest też do placówek oświatowych i medycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Jaki jest cel wsparcia? Głównym założeniem jest utrzymanie cen gazu w br. na poziomie cen z 2022 r. Wprowadzone przepisy przewidują też dodatek gazowy. Kto może się o niego starać?

Dodatek gazowy. Dla kogo?

Warunkiem przysługiwania dodatku gazowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Miesięczne dochody nie mogą przekraczać:

  • 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 1500 zł na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Oprócz tego dodatek przysługuje osobom, które poprawnie wypełniły deklarację CEEB. Dodatek gazowy to forma zwrotu kosztów poniesionych na podatek VAT wynoszący od stycznia 23 proc. (w ubiegłym roku wynosił 0 proc.).

Dodatek gazowy 2023. Jak go otrzymać?

Aby otrzymać dodatek gazowy, należy złożyć odpowiedni wniosek, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wymogiem jest zrobienie tego do 29 lutego 2024 r. lub do 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Wnioski składa się w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w aplikacji mObywatel lub przez platformę ePUAP.

Więcej o: