To świadczenie z ZUS-u można dziedziczyć. Komu przysługuje 255 zł miesięcznie?

Nie każdy zadaje sobie sprawę z tego, że może ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o dodatek do emerytury, który zasili domowy budżet. Kwota jest wypłacana co miesiąc, a świadczenie można dziedziczyć po zmarłym. Komu przysługują dodatkowe pieniądze?

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o dodatek do emerytury, który wypłacany jest co miesiąc wraz z pobieraną emeryturą. Żeby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków i złożyć odpowiedni wniosek. Co ważne, świadczenie może być również dziedziczone. Komu przysługuje ryczałt energetyczny? 

Zobacz wideo Czy należy podwyższyć wiek emerytalny czy może utrzymać obecny stan rzeczy? [SONDA]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ryczałt energetyczny dla seniorów. Kto może się o niego ubiegać?

Ryczałt energetyczny przyznawany jest tylko niektórym grupom seniorów. Wypłacany jest co miesiąc wraz z pobieraną emeryturą w wysokości 255 zł. Warto jednak wiedzieć, że świadczenie jest waloryzowane 1 marca każdego roku. Kto jednak może ubiegać się o dodatkowe pieniądze z ZUS-u? Ryczałt energetyczny zostanie przyznany:

  • kombatantom oraz innym uprawnionym osobom;
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy są przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i w batalionach budowlanych;
  • wdowom lub wdowcom po kombatantach, innych osobach uprawnionych oraz po żołnierzach przymusowo zatrudnianych. Wdowa lub wdowiec musi jednak pobierać emeryturę albo rentę, by dziedziczyć świadczenie

Co jest potrzebne do otrzymania świadczenia? Trzeba dopełnić kilku formalności

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS-u. Musi być to wypełniony druk ZUS-ERK oraz decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ma ona stwierdzać okresy działalności kombatanckiej lub represji albo potwierdzać, że jest się członkiem rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców. Jeśli chodzi o żołnierzy przymusowo zatrudnionych, należy udać się o powyższe zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

Więcej o: