Odprawa pośmiertna. Dla kogo świadczenie i jak je otrzymać? Wystarczy jeden wniosek

Jednym ze świadczeń należnych najbliższym po śmierci członka rodziny jest odprawa pośmiertna. Dla kogo wypłacane są pieniądze i ile wynosi? To zależy od kilku czynników.

Po śmierci członka rodziny w określonych sytuacjach najbliższym, poza wypłacanym przez ZUS zasiłkiem pogrzebowym czy odszkodowaniem wypłacanym przez ubezpieczyciela, może przysługiwać także dodatkowe świadczenie, czyli odprawa pośmiertna. Dla kogo przysługuje?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy należy podwyższyć wiek emerytalny czy może utrzymać obecny stan rzeczy? [SONDA]

Odprawa pośmiertna: dla kogo to świadczenie? Jakie dokumenty są potrzebne?

Co o odprawie pośmiertnej mówi Kodeks pracy? Zgodnie z prawem przysługuje ona rodzinie zmarłego: małżonkowi i członkom rodziny spełniającym także wymagania konieczne do uzyskania renty rodzinnej, w tym dzieciom do 16 roku życia, kontynuującym naukę, ale nie starszym niż 25 lat, lub całkowicie niezdolnym do pracy. Listę wszystkich uprawnionych znajdziesz na stronie ZUS.

Odprawa pośmiertna dzielona jest równo między wszystkich do niej uprawnionych. Jeśli jednak tylko jeden członek rodziny spełni wymagania do otrzymania świadczenia, otrzyma połowę przysługującej po śmierci pracownika. Jakie dokumenty są wymagane? W zależności od sytuacji potrzebne mogą być akt zgonu, akt małżeństwa, postanowienie sądu o nabyciu spadku czy zaświadczenie o spełnieniu wymagań do wypłaty renty rodzinnej. Dokładną listę przedstawi jednak sam pracodawca. Rodzina pracownika na złożenie wniosku o odprawę pośmiertną ma trzy lata od śmierci.

Ile wynosi odprawa pośmiertna? Wysokość zależy od stażu pracy

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, ale też wtedy, gdy ten był zatrudniony na okres próbny, w czasie śmierci przebywał na urlopie lub na zwolnieniu chorobowym. Jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy. Jeśli zmarły był zatrudniony krócej niż 10 lat, wysokość odprawy będzie równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Rodzina zmarłego zatrudnionego powyżej 10 lat otrzyma odprawę równą trzymiesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku zatrudnionych powyżej 15 lat odprawa będzie wynosić równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Przy wyliczaniu odprawy bierze się również pod uwagę średnią premii, jakie otrzymywał pracownik w ciągu trzech miesięcy przed śmiercią.

Co ważne, odprawa pośmiertna nie zostanie wypłacona, jeśli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a należne odszkodowanie jest równe odprawie lub wyższe. Jak wyraźnie zaznaczono w Kodeksie pracy:

Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.
Więcej o: