Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023? Te osoby nie otrzymają pełnej kwoty

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku? Zgodnie z ustawą jego wysokość jest waloryzowana 1 czerwca. Z powodu wysokiej inflacji niedawno został podniesiony, jednak jego ostateczna kwota uzależniona jest od stażu pracy. Na jakie przelewy mogą liczyć osoby bezrobotne?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy otrzymają status osoby bezrobotnej, a ponadto spełnią dodatkowe warunki. Najważniejszym z nich jest łącznie 365 dni pracy za co najmniej minimalne wynagrodzenie i z odprowadzanymi składkami w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Ile może wynieść?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Maja Sablewska o bodypositive. "Jeśli mamy rozmiar plus size to dlaczego nie mamy minus size?"

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023? Od 1 czerwca kwota uległa zmianie

Poza emeryturą na coroczną waloryzację kwoty świadczeń mogą liczyć także osoby bezrobotne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota zasiłku obliczana jest na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług za rok poprzedni. Wobec tego od 1 czerwca 2023 roku osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, mogły liczyć na podwyżki świadczenia. Ile otrzymują, gdy przysługuje im zasiłek w podstawowej, tj., 100 proc. wysokości?

  • 1491,90 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni,
  • 1171,60 zł brutto w okresie kolejnych dni.

Wcześniej było to kolejno 1304,10 i 1024,10 zł. 

Tyle wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023. Kwoty uzależnione są od jednego czynnika

Należy mieć na uwadze, że nie zawsze zasiłek przyznawany jest w pełnej kwocie. Jego wysokość uzależniona jest przede wszystkim od stażu pracy osoby bezrobotnej. Dla osób, które były zatrudnione do 5 lat będzie to 80 proc. zasiłku podstawowego, czyli:

  • 1193,60 zł w okresie pierwszych 90 dni,
  • 937,30 zł w okresie kolejnych dni.

Osoby, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat mogą liczyć na wypłatę w pełnej, wcześniej wspomnianej wysokości. Co w przypadku, gdy ktoś pracował dłużej? Wtedy na jego konto trafi zasiłek w wysokości 120 proc., czyli:

  • 1790,30 zł w okresie pierwszych 90 dni,
  • 1406,00 zł w okresie kolejnych dni.

Warto wiedzieć, że czerwcowa waloryzacja dotyczy także stypendium z tytułu stażu. Od 1 czerwca wynosi ono 1790,30 zł.

Więcej o: