Jak uzyskać 500 plus dla seniora? Wniosek nie wystarczy. Bez tego dokumentu ZUS nie wypłaci pieniędzy

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywane 500 plus dla seniora czy 500 plus dla niepełnosprawnych, czekają zmiany. Jak podaje "Fakt", od 2024 roku ma wzrosnąć kryterium dochodowe. Jak skorzystać ze świadczenia?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie zwane 500 plus dla seniora, wprowadzono w 2019 roku i od czterech lat nie było waloryzowane. Zmianie ulegało jednak kryterium dochodowe. Kto może skorzystać ze świadczenia i jakie warunki należy spełnić?

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Waloryzować 500 + czy też nie?

500 plus dla seniora i osób niepełnosprawnych czekają zmiany. Wzrośnie nie tylko kryterium dochodowe?

Osoba, która chce ubiegać się o tzw. 500 plus dla seniora (czasem określane też jako 500 plus dla niepełnosprawnych), musi spełnić określone warunki. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz pracy lub służby,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty, nie pobierają ich albo świadczenie nie przekracza kryterium dochodowego.

Wymagane jest także polskie obywatelstwo lub prawo do stałego pobytu (jeśli ubiegający się jest obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej) lub zalegalizowany pobyt w Polsce. Od marca 2023 roku kryterium dochodowe wynosi 2157,80 zł.

Świadczenie uzupełniające w pełnej wysokości, a więc 500 zł, przysługuje osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 1657,80 zł brutto. W pozostałych przypadkach świadczenie pomniejszane jest na zasadzie "złotówka za złotówkę". Jak informuje "Fakt", kryterium dochodowe będzie jeszcze wyższe w 2024 roku, a zgodnie z przepisami powinno wzrosnąć co najmniej o wskaźnik inflacji. "Fakt" poinformował też, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają rozmowy na temat podwyższenia świadczenia uzupełniającego i wprowadzenia waloryzacji.

Co zrobić, by uzyskać świadczenie uzupełniające? Sam wniosek nie wystarczy

Do uzyskania tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych konieczne jest złożenie wniosku. W imieniu ubiegającego się może to zrobić opiekun lub pełnomocnik. Taki wniosek można składać zarówno w placówce ZUS, jak i przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych. Konieczne jest dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów, a więc orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, jeśli ZUS ich nie posiada. Brak ważnego orzeczenia nie oznacza, że nie możesz złożyć wniosku. W takiej sytuacji dołącz zaświadczenie OL-9 wypełnione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z pełną dokumentacją medyczną oraz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo możesz dołączyć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, służby lub wydane przez 1 września 1997 roku orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. Wszystkie kryteria oraz zasady znaleźć można na stronie ZUS.

Więcej o: