Bon na zasiedlenie 2023 to nawet 14 tys. zł. Wystarczy spełnić trzy warunki

Czym jest bon na zasiedlenie 2023? Okazuje się, że to nawet kilkanaście tysięcy złotych, które można otrzymać bez konieczności późniejszego zwrotu (o ile spełnisz odpowiednie warunki). Starosta przyzna go osobom, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania.

Bon na zasiedlenie jest bezzwrotnym świadczeniem, które ma za zadanie pokrycie kosztów zamieszkania w innej miejscowości ze względu na podjęcie nowej pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest zwolnione z poboru podatku. Aby je otrzymać, należy jednak spełnić szereg odpowiednich warunków. Jakich? Podpowiadamy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co robią Polacy, kiedy zarabiają za mało? [SONDA]

Bon na zasiedlenie 2023. Jakie musisz spełnić warunki?

Pierwszym warunkiem jest bycie osobą bezrobotną w wieku poniżej 30 lat. Należy też posiadać status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy i wyrażać chęć podjęcia pracy. Bon przyznaje starosta. Jakie jeszcze warunki należy spełnić?

  • Możesz otrzymać bon, jeśli będziesz pracować, otrzymując wynagrodzenie wyższe niż pensja minimalna (od 1 lipca wynosi 3600 zł brutto). Należy też podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • Możesz otrzymać bon, jeśli odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejsca, do którego masz zamiar się przeprowadzić, by podjąć pracę, wynosi co najmniej 80 km, lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrót przekracza 3 godziny dziennie;
  • Nie stracisz bonu, jeśli utrzymasz zatrudnienie (niekoniecznie u tego samego pracodawcy) przez minimum 6 miesięcy.

Jak starać się o bon na zasiedlenie? Musisz złożyć wniosek

Jeśli chcesz otrzymać bon na zasiedlenie, musisz złożyć wniosek do starosty. Pobierz wzór ze strony internetowej właściwego Urzędu Pracy. W piśmie warto wskazać średni koszt związany z wynajmem mieszkania w nowym miejscu, czy koszty dojazdu do pracy. Jeśli zostanie rozpatrzone pozytywnie, należy podpisać umowę ze starostą, na podstawie której zostanie wypłacone świadczenie. Jego wysokość zostanie określona w umowie, jednak nie przekroczy ono 200 procent przeciętnego wynagrodzenia. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł. Bon na zasiedlenie nie przekroczy więc kwoty 14 011,52 zł.

Po wypłaceniu bonu należy w ciągu 30 dni dostarczyć do odpowiedniego Urzędy Pracy dokument, który potwierdzi podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a także oświadczenie o spełnieniu warunku dot. odległości miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania tejże pracy. Oprócz tego należy na bieżąco dokumentować pozostawanie w zatrudnieniu. Niewywiązanie się z warunków grozi koniecznością zwrotu nawet pełnej kwoty bonu.

Więcej o: