Emerytura dla urodzonych między 1948-1969. Bez tego wpisu nie zobaczysz pieniędzy na oczy

Wcześniejsza emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje osobom urodzonym między 1949 a 1968 rokiem. Nie są to jednak jedyne kryteria, które muszą spełnić. O czym jeszcze warto pamiętać, by wniosek nie został odrzucony?

Seniorzy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 roku oraz wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę obliczoną na nowych zasadach. Jakie dokumenty muszą do niego dołączyć?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Kto może się o nią ubiegać?

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, które urodziły się pomiędzy 1949 a 1968 rokiem, o ile na dzień 31 grudnia 2008 rok:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni),
  • mają udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat kobiety, 25 mężczyźni),
  • osiągnęli wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i mogą to udowodnić,
  • nie są członkami OFE bądź za pośrednictwem ZUS-u złożyli wniosek o przekazanie środków tam zebranych na dochody budżetu państwa.

Praca na stanowisku w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Na czym polegają?

Chodzi o pracę o znacznej szkodliwości dla zdrowia, czy znacznym stopniu uciążliwości, a poza tym wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne i otoczenia, jak np. praca pod ziemią czy ratowników górskich. Z kolei pracą o szczególnym charakterze określa się pracę pracowników organów administracji celnej oraz organów kontroli państwowej, nauczycieli, żołnierzy zawodowych czy dziennikarzy. Dokładny wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku.

O tym wpisie nie zapomnij. Bez niego możesz nie dostać wcześniejszej emerytury

Jeśli zastanawiasz się, czy twoja praca była w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, sprawdź świadectwo pracy. Gdy pracodawca stosował resortowe wykazy powinien w nim umieścić zapis, który to potwierdzi, czyli: 

  • rodzaj pracy ściśle wedle wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu, 
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzania resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu.

Bez niego ZUS może odrzucić twój wniosek. Gdy pracodawca nie stosował wykazów, wystarczy, żeby stanowisko, które wskaże w świadectwie było zgodne z tym z rozporządzenia. W takim wypadku do wniosku należy dołączyć jeszcze dokumenty, które potwierdzą:

  • wysokość wynagrodzenia lub ubezpieczenia,
  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • okresy wykazane w formularzu.
Więcej o: