Podwójna emerytura? To możliwe! Otrzymają ją niektórzy seniorzy, ale nie z ZUS

Niektórzy emeryci mogą skorzystać z przysługującego im przywileju i ubiegać się o podwójną emeryturę. Świadczenie jest wówczas wypłacane nie tylko przez ZUS. Dzięki temu emeryci mogą zyskać dodatkowe pieniądze do domowego budżetu.

Możliwość pobierania podwójnej emerytury nie przysługuje każdemu. Wypłacana jest tylko w kilku konkretnych przypadkach. Samo uprawnienie do dostawania podwójnego świadczenia jednak nie wystarczy. Należy jeszcze złożyć dwa wnioski w odpowiednich instytucjach, by co miesiąc otrzymywać większą emeryturę.

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ci seniorzy mogą ubiegać się o podwójne świadczenie. Wystarczą dwa wnioski

Osoby, które pracowały za granicą, mogą mieć możliwość pobierania podwójnej emerytury. Jeśli odkładały składki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, prawdopodobnie będą mogły skorzystać ze świadczenia w obydwu krajach. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek nie tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz także do organu emerytalnego w miejscu, w którym pracowali poza granicami Polski. Jeśli dana osoba spełni wymagane warunki takie jak osiągnięcie odpowiedniego wieku oraz stażu pracy, świadczenie będzie wypłacane podwójnie.

Podwójna emerytura nie tylko dla osób pracujących za granicą. Przysługuje również w tym przypadku

Do pobierania podwójnej emerytury uprawnieni są również także niektórzy rolnicy. Jeśli odkładali składki zarówno do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), powinni złożyć w tych miejscach odpowiednie wnioski. Mogą to zrobić, gdy spełnią odpowiednie warunki. Należy być osobą urodzoną po 31 grudnia 1948 roku, a także posiadać dokumenty potwierdzające okresy składkowe w KRUS (20 lat w przypadku kobiet, a 25 w przypadku mężczyzn). Jeśli warunki zostaną spełnione i ZUS oraz KRUS otrzymają odpowiednią dokumentację, wnioski powinny zostać pozytywnie rozpatrzone. A tym samym na konto emeryta trafi podwójne świadczenie.

Więcej o: