1600 zł co miesiąc! Taką kwotę ZUS wypłaci tym seniorom przed emeryturą. Gdzie jest haczyk?

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest seniorom, którzy są w wieku przedemerytalnym a ponadto spełnią określone warunki. Jego głównym założeniem jest pomóc im w dotrwaniu do emerytury, gdy z racji wieku mają problem ze znalezieniem pracy. Kto może na nie liczyć?

Na świadczenie przedemerytalne mogą liczyć osoby, które spełnią dwa rodzaje warunków. Mowa o tych wspólnych dla wszystkich oraz indywidualnych, uzależnionych od stażu pracy, wieku czy powodu, z jakiego ustał stosunek pracy. Jakie kryteria trzeba spełnić, by go otrzymać, oraz ile wynosi?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Świadczenie przedemerytalne 2023. Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać?

By otrzymać świadczenie przedemerytalne, które ma za zadanie pomóc starszym osobom bez pracy dotrwać do emerytury, trzeba spełnić określone w ustawie warunki wspólne oraz indywidualne. W przypadku tych pierwszych otrzymają je seniorzy, którzy:

  • przez co najmniej 180 dni pobierali zasiłek dla bezrobotnych,
  • nadal są zarejestrowani jako bezrobotni,
  • w okresie pobierania zasiłku nie odmówili bez podania uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia,
  • złożą wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego w przeciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku przez 180 dni. Niedopilnowanie tego terminu będzie skutkowało odmową przyznania zasiłku, na co potrzebne będą kolejne wnioski, więc lepiej go nie przegapić.

Warunki indywidualne uzależnione są od twojego wieku, stażu pracy i przyczyn rozwiązania stosunku pracy. 

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2023? Co trzeba zrobić, by je otrzymać?

Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2023 roku wynosi 1600,70 zł (wcześniej było to 1350,70 zł). Co istotne, przyznawane jest na wniosek. By je otrzymać należy złożyć formularz ESP i dołączyć do niego m.in.:

  • świadectwo pracy (z informacją, z jakiego powodu ustał stosunek pracy),
  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • a także wszystkie inne zaświadczenia, legitymacje ubezpieczeniowe, inne świadectwa pracy oraz pozostałe dokumenty potwierdzające staż ubezpieczenia.

Nie zapomnij o papierach z urzędu pracy, które potwierdzą, że spełniłaś warunki wspólne. Dokumenty możesz złożyć osobiście w każdej placówce ZUS, listownie lub przesłać online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Więcej o: