Renta rodzinna po ojcu. Sam wniosek nie wystarczy. Ile można dostać z ZUS?

Renta rodzinna po ojcu to świadczenie dla członków osoby zmarłej, którego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By je otrzymać należy spełnić kilka kryteriów oraz złożyć wniosek. Kto może na nią liczyć?

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, o ile w chwili śmierci miała ona przyznane prawo do emerytury, w tym także emerytury pomostowej i renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki do ich otrzymania. Dotyczy to również sytuacji, gdy pobierała zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kto może pobierać rentę rodzinną?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Renta rodzinna po ojcu. Kto otrzyma świadczenie?

Do renty rodzinnej po ojcu mają prawo dzieci własne, drugiego małżonka oraz przysposobione:

  • do ukończenia 16. roku życia, lub gdy się uczą, do 25. roku życia,
  • bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w razie kontynuacji nauki, przed ukończeniem 25 lat.

Oprócz tego na rentę rodzinną po ojcu mogą także liczyć inne dzieci, w tym wnuki i rodzeństwo przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności i co najmniej rok przed śmiercią. Wyjątek stanowią nieletni wychowywani i utrzymywani w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Ile wynosi renta rodzinna po ojcu? Kwota może być różna

Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od ilości osób, które mają do niej prawo. Wszystko dlatego, że jest to tylko jedno świadczenie, które w razie konieczności dzielone jest równo pomiędzy wszystkich uprawnionych. Z tego powodu wyróżnia się trzy progi:

  • 85 proc. świadczenia zmarłego, gdy uprawniona jest jedna osoba,
  • 90 proc. świadczenia zmarłego, gdy uprawnione są dwie osoby,
  • 95 proc. świadczenia zmarłego, gdy uprawione są co najmniej trzy osoby lub więcej.

Renta rodzinna jest waloryzowana co roku i obecnie nie może wynosić mniej, niż 1588,44 zł. Jeśli po obliczeniu jest niższa, to łączna kwota dla wszystkich jest do niej podwyższana. 

Więcej o: