Na ten temat mówią częściej niż inni. Uważaj! Po tym możesz poznać psychopatę

Jak poznać, że mamy do czynienia z osobą z zaburzeniami psychopatycznymi? Oficjalną diagnozę w tym zakresie może postawić jedynie specjalista. Jako ciekawostkę jednak można potraktować odkrycie kanadyjskiego Jeff Hancocka i jego zespołu badaczy, którzy odkryli, że psychopaci częściej niż osoby niezaburzone poruszają w rozmowach trzy tematy.
Zobacz wideo Zobacz wideo: Dr Górska-Kot: Na oddziały pediatryczne przyjmujemy codziennie dzieci po próbach samobójczych

Na początku warto wyjaśnić, czym charakteryzują się zaburzenia psychopatyczne. Jak podaje "Medycyna Praktyczna", psychopatia jest specyficznym zaburzeniem osobowości, przejawiającym się głównie na 3 szeroko rozumianych płaszczyznach. Są to:

  • arogancki styl bycia z tendencją do kłamstwa,
  • deficyty w rozumieniu,przeżywaniu i okazywaniu emocji,
  • wyraźnie zaznaczona impulsywność w zachowaniu.

Inne źródła podają, że psychopatia obawiaj się również lekceważeniem i łamaniem ogólnie przyjętych norm społecznych i praw innych ludzi. Zaburzenia te charakteryzuje również niska empatia lub jej brak, nietrwałość zawiązywanych relacji z innymi ludźmi oraz brak przejmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie i czyny. Osobę z zaburzeniami psychopatycznymi określa się mianem osobowości dyssocjalnej. Według  definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wiąże się one ze znaczącą niewspółmiernością między zachowaniem danej osoby, a obowiązującymi normami społecznymi.

Jak poznać, że mamy do czynienia z psychopatą?

Psychopatia jest zaburzeniem od lat badanym i zgłębianym przez naukowców z całego świata. Jednym z głośniejszych odkryć w tym zakresie były wnioski wyciągnięte z badania Jeffa Hancocka z Cornell University. Zespół badaczy pod jego kierownictwem przeprowadził szczegółowe wywiady z 52 mordercami, odbywającymi karę pozbawienia wolności w kanadyjskich więzieniach. 14 z nich zostało wcześniej zdiagnozowanych jako osoby z zaburzeniami psychopatycznymi. Następnie, wypowiedzi  skazańców porównano z wypowiedziami 38 pozostałych badanych, u których nie zdiagnozowano psychopatii.

Naukowcy odkryli, że wypowiedzi osadzonych z diagnozą mają wiele wspólnych mianowników. Przede wszystkim, każdy z badanych odpowiednio dużo czasu przeznaczał na usprawiedliwianie i wybielanie popełnionych przez siebie czynów.

Psychopaci częściej poruszają te 3 tematy w rozmowach

Badacze zauważyli również, że częściej niż inni badani używali spójników zdań. Ponadto, częściej niż inni badani wtrącali w swoje wypowiedzi wyrazy takie, jak "aha", "yhy" lub "ehe". Badanie wykazało też, że osoba z zaburzeniami psychopatycznymi częściej porusza w rozmowie 3 tematy: seksu, jedzenia oraz pieniędzy.

Mając na uwadze wnioski wysuwające się z przeprowadzonych badań należy stanowczo zaznaczyć, że sam fakt, iż ktoś często porusza w rozmowa 3 wspomniane wyżej tematy, nie oznacza, że dana osoba ma zaburzenia psychopatyczne. Preferencje, styl życia i tematy poruszane w konwersacjach same w sobie nie są podstawą do takiego stwierdzenia. Na diagnozę, dotyczącą zaburzeń psychopatycznych, składa się wiele czynników, zachowań i zmiennych, o których pisaliśmy w pierwszej części artykułu.  Osobowość dyssocjalną u danego człowieka są w stanie oficjalnie orzec jedynie lekarze specjaliści, na drodze m.in. pogłębionych badań i wywiadów lekarskich. 

 

Więcej o: