Kto odpowiada za trawnik przed domem? Sprawdź, czy musisz łapać za kosiarkę

Właściciele domów jednorodzinnych zastanawiają się, czyim obowiązkiem jest utrzymanie porządku na terenie przed budynkiem? Kto odpowiada za koszenie trawnika pomiędzy posesją a chodnikiem? Sprawdzamy.

Kto powinien kosić trawę przed domem? Czy właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania czystości na pasie pomiędzy ogrodzeniem a chodnikiem? Sprawdzamy, co na ten temat mówią przepisy.

Zobacz wideo Dlaczego ludzie nie sprzątają po psach? [TATO, POWIEDZ]

Kto odpowiada za trawnik przed domem? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Za nieodśnieżony chodnik możemy zostać ukarani grzywną nawet do 1,5 tys. zł. A jak wygląda sytuacja w przypadku nieskoszonego trawnika? Otóż wiele zależy do tego, do kogo należy teren. Możemy to sprawdzić na mapie geodezyjnej. Jeśli trawnik przed domem należy do gminy, ma ona obowiązek utrzymać go w dobrym stanie, czyli kosić i sprzątać. Jeżeli teren przed domem należy do nas, jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie na nim porządku. Najczęściej jednak teren przy chodnikach tworzą tzw. pas drogowy, a za utrzymanie go w czystości odpowiada zarządca drogi, czyli gmina lub powiat.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl 

Odśnieżanie chodnika. Do kogo należy ten obowiązek?

Obowiązek odśnieżenia chodnika należy do właściciela nieruchomości, przy której chodnik się znajduje. Wyjątkami są właściciele posesji, obok której znajduje się parking lub płatny postój. Wówczas zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek utrzymania czystości na chodniku spoczywa na gminie. 

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Więcej o: