Białe wstążki rozdane

W ramach międzynarodowej kampanii "16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet", Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" nagrodziły mężczyzn, którzy wyróżnili się, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Wyróżnienie Białej Wstążki w Polsce zorganizowało po raz pierwszy. Przedmiotem Konkursu był wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia. Kampania "Białej wstążki" pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i wyraźnie opowiadają się po ich stronie. Pomysłodawcy konkursu uznali, że symboliczny protest i akt solidarności to za mało, że samo przypięcie białej wstążki nie wpłynie na poprawę losu ofiar przemocy. Inicjatorom konkursu zależy na tym aby "Biała wstążka" stała się odznaczeniem przyznawanym za konkretne działania, a nie tylko symbolem wręczanym przypadkowym przechodniom, wśród których mogą przecież znajdować się sprawcy przemocy lub innych przestępstw. Wyróżnienie takie miałoby na celu docenienie mężczyzn, którzy pomagają krzywdzonym kobietom - zachęcałoby także innych do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. "Jesteśmy przekonani, że nasz konkurs trwałe wpisze się w polską kulturę obywatelską i działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Liczymy także, iż pokaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec kobiet" - oceniła przewodnicząca CPK Urszula Nowakowska.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, "Diablo" Włodarczyk. W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska - Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor oraz Bożena Toeplitz. Przy okazji gali odbył się panel dyskusyjny "Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet" . Udział w nim wzięli m.in.: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Marek Balicki, Dariusz Szwed, Marek Preisner Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Polska niewystarczająco przeciwdziała przemocy wobec kobiet. Nie powinno być walki płci, mężczyźni powinni wspierać, dopingować, zachęcać do przywództwa. Kobieta i mężczyzna to idealnie się uzupełniają - powiedział podczas panelu Tadeusz Wieszczyk z Ośrodka Dla Ofiar przemocy. Jolanta Kwaśniewska kończąc spotkanie słusznie zauważyła, że proces zmiany, uświadamiania nieodpowiednich zachowań powinien zaczynać się już w domu rodzinnym, szkole. Zaznaczyła też jak wielką rolę odgrywają media i osoby publiczne, które użyczają twarze takim kampaniom - To autorytety, które w takich sytuacjach są niezwykle pomocne.W tym roku gala odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie. Wyróżnienia przyznano w kategoriach:

Wymiar Sprawiedliwości - Krzysztof Jakubik, dzielnicowy od 3 lat, otacza opieką kobiety dotknięte przemocą

Instytucje Pomocowe - Tomasz Ciałowicz, twórca programów gminnych przeciwdziałających przemocy wobec kobiet

Osoby i Instytucje Publiczne - Paweł Pawlak, Mirosław Starzyński, obaj zaangażowani w walkę z obroną praw kobiet

Pracodawcy - Trinh Hoai Nam, Wietnamczyk, który zatrudnił kobietę nad którą znęcał się mąż, zapewnił jej bezpieczeństwo

Media - Michał Olszański, dziennikarz radiowy i telewizyjny

Więcej o: