Emp@tia - pomoc społeczna przez internet

Będzie prościej, szybciej, a docelowo - bez kolejek i wychodzenia z domu. Zamiast wizyty w urzędzie wystarczą kliknięcia w domowym komputerze. Projekt "Emp@tia" wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewni informatyzację obszaru zabezpieczenia społecznego, z którego korzysta ponad milion rodzin w kraju.

uu Fot.

 

Celem projektu "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" jest utworzenie kompletu narzędzi informatycznych, które ułatwią komunikację między urzędami administracji terenowej, realizującymi różnorodne usługi dla obywateli, w tym m.in. jednostkami pomocy społecznej, urzędami gmin i miast czy powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Jednym ze wspomnianych narzędzi będzie portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie każdy obywatel będzie mógł wystąpić o pomoc drogą elektroniczną.

 

W efekcie zwiększy się dostęp do informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego i rodziny oraz dostępność usług publicznych on-line dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki użyciu nowoczesnych technologii skróci się czas realizacji spraw przedkładanych w urzędach administracji terenowej, dotyczących m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że do załatwiania spraw nie potrzebne już będą regularne wizyty w urzędach, które zabierały czas osobom korzystającym ze świadczeń. Zamiast oczekiwania w kolejce wystarczy komunikacja on-line między obywatelem a urzędem w sprawie np. złożenia wniosku o uzyskanie świadczenia i wydania decyzji.

Wg danych MPiPS za 2012 rok na poziomie gminnym wydano w Polsce blisko 2 mln decyzji przyznających świadczenia, na mocy których wsparcie trafiło do ponad 1,2 mln rodzin, w których jest ponad 3 mln osób. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy/powodami trudnej sytuacji życiowej jest: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność.

 

Skorzystają również pracownicy socjalni w terenie. Dzięki specjalnym urządzeniom, tzw. terminalom mobilnym nie będą już wypełniali ręcznie wywiadów środowiskowych, lecz dane z wywiadów będą wprowadzane do elektronicznego systemu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże terminale mobilne pracownikom socjalnym w całym kraju. We wszystkich typach instytucji zatrudnionych jest ponad 20 tys. pracowników socjalnych. Są to osoby mające bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi pomocy.

 

Portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ruszy w grudniu br.

 

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w latach 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Ambasadorką emp@tii została Katarzyna Maciąg. Aktorka jest znana m. in. z roli Miki, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, w serialu Głęboka Woda.

Szczegóły na www.empatia.mpips.gov.pl

 

dd Fot.