Dla czujnych konsumentek i konsumentów - jak rozpoznać parabank, a jak firmę pożyczkową?

Czy wiesz, jaka jest różnica między firmą pożyczkową a parabankiem? W społecznej świadomości oba podmioty finansowe istnieją jako tożsame, natomiast różnią się działalnością i ograniczeniami prawnymi.

Parabanki, nacechowane negatywnie z powodu afer finansowych, rzutują niekorzystnie na działalność rzetelnych firm pożyczkowych, których oferta nie jest zbieżna z ofertą firm parabankowych. Parabanki również mogą udzielać pożyczek, jednak ich spektrum działania jest o wiele szersze i różniące się od oferty pożyczkodawców.

Czym jest parabank? Różnice między bankami a parabankami

Akty prawne nie podają definicji parabanków i instytucji parabankowych, podobnie jak Narodowy Bank Polski i Polska Klasyfikacja Działalności. Jednak Komitet Stabilności Finansowej określił, że parabanki to instytucje, które nie działają w oparciu o reguły prawa bankowego i nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Oferują usługi i produkty zbliżone do oferty bankowej, czyli nie tylko pożyczki (kredyty jako produkty są zastrzeżone dla banków), ale również możliwość przyjmowania wkładów pieniężnych. Wobec takiego pojęcia z zakresu parabanków musimy wykluczyć np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które podlegają KNF.

Depozyty pieniężne złożone w parabankach nie są objęte systemem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Innymi słowy - klient nie ma gwarancji, że odzyska swój wkład finansowy, jeżeli parabank ogłosi upadłość. Na stronie KNF można zobaczyć listę instytucji parabankowych, co do których KNF złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Warto sprawdzić tę listę - zanim zdecydujemy się skorzystać z usług parabanku, którego oferta może wydawać się opłacalna ze względu na uproszczony proces przyznania pożyczki.

Firma pożyczkowa a parabank - pożyczki parabankowe a pozabankowe

W związku z głośnymi sprawami parabanków (patrz: Amber Gold), negatywne opinie na temat firm parabankowych rzutują na firmy pożyczkowe, które są utożsamiane z parabankami - a w rzeczywistości to całkiem odrębne instytucje finansowe.

Jak można przeczytać na stronie Związku Firm Pożyczkowych, Komitet Stabilności Finansowej nie zalicza działalności firm pożyczkowej do czynności substytucyjnych dla czynności bankowych. Ich podstawą jest oferta pożyczek - gotówkowych lub przez Internet (zobacz np. pożyczki pozabankowe w Pożyczkomat.pl ). Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek ze środków właścicieli firmy oraz jej akcjonariuszy - klient firmy pożyczkowej nie składa żadnych depozytów pieniężnych.

Działalność parabanków - jak już zostało wspomniane - nie jest regulowana przepisami prawnymi, a firmy pożyczkowe działają w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim, natomiast umowy o pożyczkę są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.

Rzetelne firmy w Związku Firm Pożyczkowych

Ponadto - rzetelni pożyczkodawcy należą do Związku Firm Pożyczkowych, który zrzesza dużą część rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce - nie parabankowych. ZFP stawia członkom obowiązkowe wymagania, a kandydat musi przejść wewnętrzną weryfikację, podczas której sprawdza się m.in. wzorce umów, postępowania reklamacyjne, opinie branżowe oraz konsumenckie, a także bada historię działalności pod kątem stosowania niedozwolonych praktyk..

Firmy pożyczkowe należące do ZFP nie były nigdy i nie są obecnie wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a reklamacje konsumenckie nie przekraczają 0,5% wszystkich umów zawartych w roku kalendarzowym.

Pożyczkodawca podaje na swojej stronie internetowej w sposób jasny i przystępny wszystkie informacje, z jakimi konsument powinien się zapoznać przed podpisaniem umowy o pożyczkę, a do rozpatrzenia wniosku danego klienta wykorzystuje dane z BIG-ów lub BIK-u.

Członkowie ZFP nie mogą absolutnie stosować niedozwolonych klauzul w umowach i korzystać z reklam ulotkowych na słupach ogłoszeniowych oraz przystankach. Nie mogą również sugerować klientowi w żaden sposób, że prowadzą działalność bankową - co byłoby nieprawdą. ZFP monitoruje również fora konsumenckie w poszukiwaniu opinii na temat firm pożyczkowych i zarzutów wobec konkretnych ofert.

Firma pożyczkowa to nie parabank

Jak możemy wywnioskować, firm pożyczkowych i parabanków absolutnie nie należy traktować synonimicznie - mimo wkorzenionych głęboko w świadomość społeczną stereotypów. Różnią się one od siebie nie tylko ofertą finansową, ale również ograniczeniami prawnymi. Firmy należące do ZFP muszą obowiązkowo spełniać szereg wymogów (korzystnych dla konsumenta), które kwalifikują je do firm rzetelnych i działających zgodnie z literą prawa. Rozróżnianie tych instytucji finansowych jest niezbędne, jeżeli chcemy wziąć pożyczki w zaufanej firmie, traktującej konsumenta poważnie.