Cykl życia włosa

By zrozumieć proces depilacji światłem pulsacyjnym (IPL), należy przyjrzeć się fazom wzrostu włosa.

Cykl życia włosa składa się z trzech następujących po sobie etapów:

  • faza wzrostu (anagen) (1), czas gdy włos rośnie
  • faza regresji lub degradacji włosa (katagen) (2), czas spoczynku, włos już nie rośnie
  • faza spoczynku (telogen) (3), włos wypada z mieszka, mieszek przechodzi w fazę uśpienia i pozostaje w tym czasie pusty, aż do wytworzenia nowego włosa.

Cykl życia włosa odgrywa ważną rolę w procesie depilacji IPL.

Depilacja IPL działa tylko na te włosy, które znajdują się w fazie wzrostu (anagen). W związku z tym, iż cykl życia włosa trwa od 18 do 24 miesięcy, a większość naszych mieszków włosowych znajduje się w takim okresie, w jednej z dwóch faz spoczynku (katagen i telogen), zabiegi depilacji IPL należy wykonywać regularnie przez kilka miesięcy. Powtarzanie zabiegów w odpowiednich odstępach czasu, zapewnia skuteczne i długotrwałe rezultaty.