Czytania na ślub- jak wybrać odpowiedni tekst?

Czytania na ślub to część liturgii podczas ceremonii kościelnej, którą para może wybrać zgodnie z własnym życzeniem. Zanim udasz się z tą prośbą do kancelarii, sprawdź, które czytanie idealnie dopełni Wasze święto.

Każda para, planując ślub, chce, aby był on idealny. Wbrew pozorom nowożeńcy mają wpływ nawet na mszę. Można na przykład poprosić wybranego księdza o udzielenie sakramentu, co więcej istnieje także możliwość wyboru czytania na ślubie. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na ten temat.

Przysięga małżeńska to punkt kulminacyjny i najdonioślejszy moment każdej ceremonii. Zdjęcie ilustracyjnePrzysięga małżeńska: czy zawsze brzmi tak samo?

Ile jest czytań na ślubie? 

Wiemy już, czym jest czytanie, czas sprawdzić ile jest czytań na ślubie. Zgodnie z oficjalnym ślubnym rytuałem podczas ceremonii jest jedno główne czytanie, drugie dodatkowe występuje na przykład w formie życzeń dla nowożeńców. 

Zobacz wideo Jak będzie wyglądał sezon ślubny i wakacyjny?

Kiedy jest pierwsze czytanie na ślubie? 

Odpowiedź na pytanie, kiedy jest pierwsze czytanie na ślubie, wskazuje na moment przed Ewangelią. Z zasady pierwsze czytanie pochodzi ze Starego Testamentu i najczęściej jest to "Hymn o miłości" z Listu św. Pawła do Koryntian. Bezpośrednio po pierwszym czytaniu następuje psalm. Po psalmie następuje drugie czytanie, które zgodnie z kościelną tradycją powinno pochodzić z Nowego Testamentu. 

Zobacz też: Przesądy ślubne, czyli co zrobić, aby nasze wspólne życie było zgodne, szczęśliwe i trwałe

Jakie wybrać czytanie na ślub - procedura 

Na prośbę państwa młodych ksiądz przedstawi brewiarz ślubny z całym kompletem wariantów wszystkich tekstów, które mogą pojawić się na mszy. Zanim wystosujemy taką prośbę, warto sprawdzić tekst czytania w internecie. Poniżej prezentujemy kilka przykładów. Jakie wybrać czytanie na ślub, czym się kierować? O tym dowiesz się z dalszej części artykułu. 

Życzenia ślubne to ważny moment uroczystości. Zdjęcie ilustracyjneŻyczenia ślubne. Jak składać je osobiście, a jak na piśmie?

Jakie czytanie na ślub i dlaczego właśnie ten tekst? 

Jakie czytanie na ślub i dlaczego? Przy wyborze czytania na ślub warto kierować się tym, czy dany tekst do nas przemawia. Poniżej kilka przykładów: 

I czytanie na ślub

Zgodnie z tradycją kościelną pierwsze czytanie musi pochodzić ze Starego Testamentu. Poniżej znajdziesz kilka fragmentów, które doskonale wprowadzą uroczysty charakter dla wszystkich obrzędów.

  • ''Modlitwa Tobiasza i Sary'', Czytanie z Księgi Tobiasza TB 8, 5—10 (WLG)

Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: ''Jesteśmy synami świętych, i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga''. I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia.
Rzekł Tobiasz: ''Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze, źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę.
A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków''.
Sara też mówiła: ''Zmiłuj się nad nami, i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu''.
Oto słowo Boże.

  • ''Stworzenie mężczyzny i niewiasty'', czytanie z Księgi Rodzaju RDZ 1,26—28.31A

Bóg rzekł: ''Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi''.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: ''Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi''.
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
Oto słowo Boże.

  • ''Ustanowienie małżeństwa'', Czytanie z Księgi Rodzaju Rdz 2,18-24

Pan Bóg rzekł: ''Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc''. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę ''istota żywa''. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ''Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta''. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Oto słowo Boże.

  • ''Przymierze'', Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza JR 31, 31—32A, 33—34A

Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.
Nie jak przymierze, które zawierałem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan.
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: ''Poznajcie Pana!''
Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają Mnie.
Oto słowo Boże.

  • ''Pieśń nad Pieśniami'', Czytanie z Pieśni nad Pieśniami PNP 2, 8—10. 14. 16A; 8, 6—7A

Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.
Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty.
Miły mój odzywa się i mówi do mnie:
''Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, i pójdź!
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści,
ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku''.
Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział:
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań,
żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.
Oto słowo Boże.

II czytanie na ślub

Drugie czytanie ślubne jest odczytywane po psalmie i przyjęło się, że tekst powinien pochodzić z Nowego Testamentu. Poniżej kilka przykładów: 

  • ''Życie chrześcijanina'', Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian RZ 12, L—2. 9—18

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.


Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrym. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie — wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.


Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.

  • ''Miłość Boża'', Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian RZ 8, 31B—35. 37—39

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej: zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował.

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

  • ''Ciało człowieka'', Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 1 KOR 6, 13C— 15A. 17—20

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?

Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.

  • ''Droga małżonków do świętości'', Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan KOL 3. 12—17

Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.

  • ''Bóg nas umiłował'', Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 9 1 J 4, 7—12

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga, –
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.
Nikt dotąd Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Oto słowo Boże.

Zobacz też: Zaproszenia ślubne 2021- sprawdź, jak w efektowny sposób zaprosić gości

Więcej o: