Ślub kościelny: ''co łaska'' - czyli ile? Z jakimi kosztami musimy się liczyć? [PORADNIK]

Ślub kościelny to niezwykle ważne i pełne wzruszeń wydarzenie w życiu osób planujących wspólne życie. Jak każda podniosła uroczystość wiąże się jednak z licznymi wydatkami i miesiącami przygotowań. Podpowiadamy, ile kosztuje ślub kościelny, z jakimi wydatkami musimy się liczyć, gdzie (oprócz kościoła) może odbyć się ceremonia i czy można ją przyśpieszyć.

Ile księdzu za ślub?

Ile ofiarować księdzu za ślub kościelny? To pytanie bardzo często zadają sobie przyszli małżonkowie ustalający ślubny budżet. Ślub w kościele (rzymskokatolickim) teoretycznie powinien być udzielony bezpłatnie, jednak w rzeczywistości ''ofiara" dla księdza może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Wszystko zależy od kilku, przedstawionych niżej czynników:

 • liczba kościołów w danym mieście - im ich więcej, tym koszt ceremonii może być niższy (prawo konkurencji)
 • sytuacja życiowa narzeczonych - w przypadku trudności finansowych młodej pary niektórzy księża rezygnują z opłaty za sakrament małżeństwa
 • osoba księdza - niektórzy księża udzielający ślubów mają swój indywidualny cennik. Oprócz tego na większą opłatę za ślub może składać się stopień hierarchii danego księdza czy jego popularność.
 • sytuacja finansowa kościoła, czyli finanse parafii, potrzeba remontu czy przebudowy budynku.
 • poziom religijności danego regionu - im bardziej religijny obszar, tym opłata za ślub idzie w górę. Szczególnie gdy narzeczonym bardzo zależy na religijnej uroczystości.
 • budżet młodej pary - w przypadku organizacji dużego wesela księża często podnoszą cenę za udzielenie ślubu, myśląc ''skoro narzeczonych stać na wesele, to nie powinni oszczędzać na uroczystości kościelnej"
 • przeciętne kwoty ofiarowywane przez młodych

Sama ''ofiara" za udzielenie ślubu może wynieść zarówno zero, jak i kilka tysięcy złotych. Przeciętnie jednak jest to kwota od pięciuset do tysiąca złotych. Wszystko zależy przede wszystkim od osoby księdza w danej parafii, jego nastawienia i życzliwości.

Obrączki ślubne. Zdjęcie ilustracyjne Obrączki ślubne: co symbolizują, jak się je nosi?

Ile kosztuje ślub kościelny?

Na łączny koszt ślubu kościelnego (rozumiany jako ślub konkordatowy) oprócz tak zwanej ''ofiary" dla księdza składają się inne opłaty. Oto one:

 • nauki przedmałżeńskie: do 500 zł
 • odpis aktu chrztu: 50 zł od osoby
 • opłata do USC: 100 zł
 • licencja za ślub poza swoją macierzystą parafią: 100 zł
 • zapowiedzi w parafialnych kościołach narzeczonych: 50 - 300 zł
 • opłata dla kościelnego: 50 - 200 zł
 • organista: 100 - 400 zł
 • wystrój kościoła: 200 - 800 zł
 • ewentualna dodatkowa oprawa muzyczna: 300 - 800 zł
 • uprzątnięcie kościoła po ceremonii: 50 - 100 zł

Ile kosztuje ślub kościelny? Jak widać ostatecznie nie jest to wcale niska kwota, szczególnie gdy zależy nam na bogatym przystrojeniu kościoła i wynajęciu popularnej śpiewaczki/śpiewaka czy grupy muzycznej. Oczywiście zawsze możemy zdecydować się na kameralny ślub kościelny bez mszy i strojenia kościoła przez zewnętrzną firmę. Poszczególne ceny za usługi różnią się w zależności od regionu, wielkości miasta, prestiżu księdza i wreszcie od możliwości finansowych narzeczonych.

Zobacz wideo Wybierasz się na ślub? Zrób samodzielnie prezent dla państwa młodych!

Jak szybko wziąć ślub kościelny?

Przygotowania do ślubu trwają przeważnie kilka-kilkanaście miesięcy, szczególnie gdy planujemy wystawne przyjęcie weselne. Same formalności związane z uroczystością w kościele zajmują trochę czasu - minimum trzy miesiące (do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem dostarczamy zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa). Zdarza się jednak, że z różnych powodów zależy nam na jak najszybszym wstąpieniu w związek małżeński. Jest to trudne, jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwe. Co więcej, w skrajnych przypadkach taki ślub może odbyć się nawet bez udziału księdza. Mowa tu oczywiście wyłącznie o ślubie kościelnym, który nie ma żadnych konsekwencji cywilnoprawnych. Sam ślub kościelny nie jest bowiem uznawany przez państwo za wiążący akt prawny.

Jak szybko wziąć ślub kościelny? Ekspresowe zawarcie małżeństwa - bez udziału duchownego może się odbyć w następujących sytuacjach:

 • gdy istnieje duże prawdopodobieństwo śmierci
 • gdy przewiduje się, że świadek urzędowy (duchowny lub świecki) będzie nieosiągalny lub nie będzie można do niego dotrzeć przez co najmniej miesiąc.

Gdy zaistnieje choćby jedna z powyższych sytuacji narzeczeni mogą zawrzeć wyznaniowy związek małżeński bez udziału księdza, jedynie w obecności dwóch świadków zwykłych. W pozostałych, mniej ekstremalnych sytuacjach decyzja o przyśpieszeniu ślubu zależy od duchownego -  konkretnie od biskupa diecezjalnego.

Zobacz też: Ślub humanistyczny. Co to jest ślub humanistyczny? Czy jest ważny w Polsce?

Gdzie można wziąć ślub kościelny?

Gdzie można wziąć ślub kościelny? Ślub kościelny najczęściej odbywa się po prostu w kościele, dodatkowo zalecane jest, aby była to parafia jednego z narzeczonych. Zgodnie bowiem z Kodeksem Prawa Kanonicznego „Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z napturientów (czyli narzeczonych) posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt (...)". Jeżeli jednak z istotnych powodów nie mamy możliwości pobrania się w kościele lub innym, odpowiednim do tego miejscu możemy wziąć ślub wyznaniowy poza kościołem. Pamiętajmy, że są to ekstremalne sytuacje, gdy:

 • jeden z narzeczonych jest umierający - wówczas ślub może odbyć się np. w szpitalu lub domu chorej osoby
 • przyszły/a mąż/żona przebywa w zakładzie karnym
 • katolik ma zamiar poślubić osobę nieochrzczoną, która nie wyraża zgody na ceremonię w miejscu uznanym za święte

W sytuacjach innych niż powyższe bardzo trudno nam będzie uzyskać zgodę na ślub w innym miejscu niż kościół lub uświęcone miejsce.

Ślub kościelny w plenerze - gdzie?

Gdzie dokładnie może odbyć się ślub kościelny w plenerze? Wiele par marzy o romantycznych ślubie w urokliwym, ważnym dla nich miejscu. O ile w przypadku ślubu cywilnego raczej nie powinno być z tym większego problemu - chociaż trzeba liczyć się z dodatkową opłatą za taką uroczystość, to w przypadku ślubu wyznaniowego zgodę na ślub w plenerze bardzo ciężko otrzymać.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego ( Kan.1118) ''Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca (biskupa) lub proboszcza. Miejscowy ordynariusz (biskup )może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu. Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu"

O pozwolenie na ślub kościelny w plenerze na niepoświęconej ziemi, musimy zacząć starać się minimum rok przed zaplanowaną datą ślubu (najlepiej jeszcze wcześniej), dodatkowo nasz wniosek złożony biskupowi odpowiedniej archidiecezji musi być uzasadniony istotnym powodem. Niestety najczęściej takie podania zostają rozpatrzone negatywnie, bez podania przyczyny. Jednak nie wszystko stracone, bowiem ślub wyznaniowy możemy wziąć np. w kapliczce lub przykościelnym ogrodzie. Spełnimy w ten sposób swoje marzenie o ślubie na świeżym powietrzu i w otoczeniu przyrody. Ceremonia zaślubin, po uzyskaniu licencji nie musi odbywać się w parafiach przynależnych miejscu zamieszkania czy zameldowania.

Dekoracja kościoła na ślub - jak zrobić samemu?

Dekoracja kościoła na ślub to istotna kwestia podczas przedślubnych przygotowań. Oczywiście możemy powierzyć tę czynność profesjonalnej firmie dekoratorskiej i mieć jeden problem z głowy, o ile oczywiście dysponujemy odpowiednim budżetem i mamy pewność, że wizja dekoratora pokrywa się z naszą. Możemy również dekoracje kościoła zrobić samemu wykorzystując do tego powszechnie dostępne i co istotne niedrogie przedmioty i materiały. Jak zatem zrobić samemu dekorację kościoła na ślub?

 • ołtarz - przystrajamy go odświętnym obrusem i kwiatami w odcieniu naszego wesela. Dla podkreślenia wagi uroczystości warto kwiaty ustawić również pod ołtarzem.
 • klęcznik - zdobimy go np. artystycznie udrapowanym materiałem z doczepionymi kwiatami
 • ławki - podobnie jak klęcznik ławki możemy udekorować materiałem (świetnie sprawdzi się tiul) i kwiatami. Obok ławek romantyczny nastrój stworzą lampiony ze świecami lub same świece (oczywiście odpowiednio zabezpieczone).
 • nawa główna - drogę, którą kroczymy do ołtarza możemy udekorować jasnym, rozświetlającym wnętrze dywanem z naszymi inicjałami. Dodatkowo romantycznego nastroju dodadzą rozsypane po obu stronach dywanu płatki naszych ulubionych kwiatów.

Jak unieważnić ślub kościelny?

Jak unieważnić ślub kościelny i kto może tego dokonać? Pomimo najszczerszych chęci bywa i tak, że nasze małżeństwo się rozpada a my, po jakimś czasie chcemy ponownie wejść w związek małżeński. Gdy chodzi o ślub cywilny to sprawa jest prosta, wystarczy dostarczyć do USC dokument stwierdzający ustanie lub unieważnienie formalnego związku. Jeżeli jednak zależy nam na ponownym ślubie kościelnym, to sytuacja się znacząco komplikuje bowiem Kościół katolicki nie uznaje rozwodów kościelnych, lecz w szczególnych sytuacjach może stwierdzić nieważność zawartego w kościele małżeństwa. Podczas procesu toczącego się przed sądem biskupim należy udowodnić, że kanoniczny związek małżeński pomimo obecności księdza oraz świadków w ogóle nie zaistniał. W procesie ustalania nieważności ślubu kościelnego nie przeprowadza się publicznej rozprawy, małżonkowie oraz świadkowie składają tylko jedno zeznanie w obecności sędziego, notariusza i ewentualnie adwokata kościelnego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego powinno nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w oparciu o konkretne przesłanki. Oto one:

 • brak formy kanonicznej: może to być np. brak uprawnień duchownego asystującego przy zawieraniu małżeństwa, zbyt mała liczba świadków czy brak zachowanej właściwej formy kanonicznej uroczystości.
 • przeszkody zrywające: zbyt młody wiek małżonków (kobiety poniżej 14 r.ż. i mężczyźni poniżej 16 r.ż.), niemoc płciowa (uprzednia i trwała impotencja), złożony wcześniej publicznie w instytucie zakonnym ślub wieczysty, święcenia, przeszkoda węzła małżeńskiego, uprowadzenie kobiety w celu zmuszenia jej do zawarcia związku małżeńskiego, powinowactwo w linii prostej, pokrewieństwo w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia włącznie, pokrewieństwo prawne (adopcja w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej), występek (zabójstwo własnego małżonka lub współmałżonka osoby, z którą pragnie się zawrzeć związek małżeński), przyzwoitość publiczna, przeszkoda różnej religii.
 • niezdolność konsensualna: może to być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, poważny brak rozeznania oceniającego (psychoza, nerwica, psychopatia), niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (np. nimfomania, satyryzm, sadyzm, masochizm, fetyszyzm, homoseksualizm, narcyzm, ekshibicjonizm, pedofilia, uzależnienia [alkoholizm, erotomania, uzależnienie od hazardu, narkomania]). Do niezdolności konsensualnej zalicza się również niedojrzałość emocjonalna, syndrom DDA, depresja czy osobowość dyssocjalna.
 • wady zgody małżeńskiej: brak wiedzy koniecznej o zawieranym małżeństwie, błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony (np. zatajone przed ślubem: zły stan zdrowia psychicznego, brak dziewictwa, posiadanie długów), błąd co do osoby (zawarcie małżeństwa z osobą podającą się za tą, z którą chcieliśmy zawrzeć małżeństwo), błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem, symulacja zgody małżeńskiej (np. brak woli posiadania potomstwa, zdrady przed i po ślubie, chęć zawarcia małżeństwa tylko na jakiś czas) błąd co do jedności, nierozerwalności i sakramentalnej godności małżeństwa pod warunkiem, że determinuje wolę, przymus i bojaźń (np. zawarcie małżeństwa pod presją), warunek dotyczący przyszłości w każdym przypadku, zaś warunek dotyczący przeszłości lub teraźniejszości tylko wtedy, gdy warunek spełnia się albo nie w chwili zawierania ślubu kościelnego.

Intercyza - co to takiego i z czym się wiąże jej podpisanie? Zdjęcie ilustracyjne Intercyza - co to takiego i z czym się wiąże jej podpisanie?

Kto unieważnia ślub kościelny?

Kto unieważnia ślub kościelny? Proces stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego przeprowadzany jest przed sądami kościelnymi znajdującymi się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Skarga powodowa czyli pozew, powinna być złożona do trybunału miejsca, w którym został zawarty związek małżeński oraz, w którym pozwana osoba przebywa na stałe. Pozew musi zawierać następujące informacje:

 • kto występuje z pozwem
 • określenie do którego sądu zwracamy się w sprawie o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego
 • zwięzły opis historii małżeństwa z wyszczególnionym okresem, w którym pierwszy raz doszło do konfliktu
 • akt ślubu kościelnego wydany przez proboszcza nie później niż pół roku przed złożeniem skargi powodowej
 • metryki chrztu obu stron
 • dane świadków tj. imiona, nazwiska, adres oraz parafię zamieszkania
 • dokumenty rozwodowe, czyli pozew o rozwód, odpowiedź na pozew (o ile posiadamy), protokoły z rozpraw rozwodowych i wyrok rozwodowy wraz z uzasadnieniem
 • pozostałe dowody np. wyroki sądowe, dokumenty lekarskie, zaświadczenia z policji, prywatna korespondencja

Koszt procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Składa się na niego między innymi honorarium adwokata kościelnego, wpisowe w sądzie kościelnym, opłaty sądowe, ewentualny koszt opinii psychologicznej.

Zobacz też: Suknia ślubna- sprawdź, który model wybrać

Więcej o: