Dokumenty do ślubu kościelnego. Co trzeba przygotować, aby móc zawrzeć ślub w kościele?

Dokumenty do ślubu kościelnego to nie tylko podstawowe dokumenty osobiste jak np. dowód tożsamości. Aby zawrzeć ślub w kościele potrzebne jest jeszcze kilka dodatkowych papierów, których zdobycie może zająć nieco czasu.

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu kościelnego?

Dokumenty do ślubu kościelnego to cała lista ważnych poświadczeń, dzięki którym dwie dorosłe, wolne osoby mogą wstąpić w związek małżeński w świetle prawa wyznaniowego. Ślub bowiem może mieć wymiar religijny i cywilny. Ten pierwszy nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych w odróżnieniu od ślubu cywilnego

W Polsce bardzo wiele par decyduje się na ślub kościelny. Jest to po części związane z tym, że wciąż znaczny odsetek społeczeństwa deklaruje się jako wierzący katolicy. Spora ilość deklaruje także, że decyzja o ślubie kościelnym jest związana z naciskami ze strony rodziny lub chęcią wyprawienia tradycyjnego ślubu i wesela - w takich przypadkach aspekt wiary jest często traktowany drugorzędnie. Niemniej jednak, bez względu na pobudki, przyszła para młoda zobowiązana jest do przedstawienia kompletu dokumentów określonych jasno przez wspólnotę wyznaniową, a także bardzo często ofiary. Jakie dokumenty potrzebne są do ślubu kościelnego w kościele rzymskokatolickim? Listę znajdziesz poniżej.

Co do ślubu kościelnego?

Ślub kościelny dla katolików jest niezwykle ważnym momentem w życiu. Jest to bowiem sakrament, którego małżonkowie udzielają sobie nawzajem, przyrzekając przy tym, że wytrwają w podjętym postanowieniu, pomimo przeszkód, do końca życia. Jak wiemy często czas weryfikuje te deklaracje, aczkolwiek to już zupełnie inny temat. 

Kościół katolicki przykłada dużą wagę do kwestii zawierania małżeństw. Dlatego też wśród wymagań koniecznych co do ślubu kościelnego jest między innymi odbycie odpowiedniego przygotowania zwanego potocznie naukami przedmałżeńskimi lub kursem przedmałżeńskim. W zależności od rejonu i diecezji kursy te mogą odbywać się w różny sposób - w ciągu tygodnia, weekendowo, w formie kilkudniowego skupienia etc. Wszystkie one mają jednak za zadanie przybliżyć narzeczonym specyfikę życia w małżeństwie i dać czas na zastanowienie, czy są pewni co do swojej decyzji. Po ukończeniu wspomnianego kursu narzeczeni otrzymują pisemne potwierdzenie jego odbycia, które przedkładają w parafii, w której ma odbyć się uroczystość zaślubin.

Zobacz wideo Izabela Janachowska zdradza szczegóły nowego programu

Dokumenty wymagane do ślubu kościelnego: lista

Lista dokumentów wymaganych do ślubu kościelnego jest dość długa i może nieco różnić się w zależności od konkretnej parafii. Wszystkie je należy przygotować odpowiednio wcześniej, gdyż zgodnie z praktyką protokół ślubny podpisywany jest przez przyszłych małżonków zazwyczaj kilka dni przed uroczystością - jest to związane z koniecznością uzupełnienia wielu danych, co w momencie ślubu mogłoby być nieco kłopotliwe. 

O szczegółach dotyczących przygotowania dokumentów przyszli małżonkowie dowiadują się podczas spotkania z księdzem w parafii. Udać się tam muszą celem rezerwacji terminu uroczystości, najczęściej z minimum kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Załatwianie odpisów kościelnych należy z kolei zacząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed uroczystością - tyle bowiem ważne są dokumenty wystawione przez księży w parafiach. A oto lista niezbędnych dokumentów:

  • dokument potwierdzający odbycie nauk przedmałżeńskich
  • licencja - jeśli para decyduje się na ślub w parafii do której nie należy ani pan ani panna młoda
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego)
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo uczęszczania na katechezę w szkole średniej (opcjonalnie).

Zobacz też: Ślub. Czym różni się ceremonia urzędowa od wyznaniowej?

Więcej o: