Dokumenty do ślubu konkordatowego. Formalności, które musicie spełnić

Dokumenty do ślubu konkordatowego to zarówno odpisy kościelne, poświadczające przynależność do wspólnoty wyznaniowej, jak również dokumenty dotyczące naszego stanu cywilnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu konkordatowego?

Dokumenty do ślubu konkordatowego warto zacząć kompletować odpowiednio wcześniej, pamiętając jednak, że wiele z nich ma swoją datę ważności, której należy przestrzegać. Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu konkordatowego? Przede wszystkim warto udzielić odpowiedzi na pytanie czym jest ślub konkordatowy. Otóż w Polsce możemy zawierać zarówno śluby wyznaniowe jak i cywilne. Te pierwsze nie pociągają za sobą żadnych skutków prawnych - małżonkami młoda para pozostaje tylko w obliczu wspólnoty wyznaniowej. Odmiennie sprawa ma się w przypadku ślubu cywilnego, zawieranego w urzędzie, który sprawia, że w świetle prawa para staje się rodziną. Ślub konkordatowy jest z kolei połączeniem obu wyżej wymienionych ślubów. Jest to jedna z najczęściej wybieranych form zawarcia małżeństwa przez pary młode w naszym kraju. Zazwyczaj ślub taki odbywa się w kościele, wypełniając tym samym znamiona ślubu wyznaniowego, a duchowny jest osobą upoważnioną do sporządzenia protokołu ślubnego, a następnie zgłoszenia faktu zawarcia małżeństwa w określonym terminie do Urzędu Stanu Cywilnego. Ślub taki pociąga za sobą wszelkie konsekwencje prawne. 

'Teściowa przyszła na nasz ślub w białej sukni. Miałam wrażenie, że chce zająć moje miejsce' (zdjęcie ilustracyjne) "Teściowa przyszła na nasz ślub w białej sukni. Chciała zająć moje miejsce?!"

Co do ślubu konkordatowego?

Ze względu na charakter ślubu konkordatowego, narzeczeni muszą być przygotowani do spełnienia wymagań, jakie stawiają przed nimi zarówno wspólnota wyznaniowa, ale także urząd stanu cywilnego. Co do ślubu konkordatowego jest niezbędnie konieczne? Nie ukrywajmy, zdecydowanie więcej wymagań stoi po stronie kościelnej. Narzeczeni muszą bowiem przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie sakramentów takich jak chrzest czy bierzmowanie, a także wziąć udział i uzyskać pisemne poświadczenie odbycia kursu przedmałżeńskiego. Wymagane jest także zaświadczenie z poradni życia rodzinnego itp. Z kolei jeśli chodzi o kwestie urzędowe to tu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Taki dokument uzyskać można w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zobacz wideo Ślubne wpadki gwiazd

Celem jego otrzymania para powinna zgłosić się do USC nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą  ślubu. Właściwy urząd to ten, któremu podlega kościół, w którym zawarty zostanie związek (tzn. jeśli narzeczeni pobierają się w Warszawie, ale pochodzą z innych miejscowości muszą wybrać się do stołecznego USC). Na miejscu oboje narzeczonych musi złożyć pisemne zapewnienie, w którym deklarują, że nie są im znane żadne okoliczności uniemożliwiające zawarcie małżeństwa. Wydanie zaświadczenia jest odpłatne - koszt wynosi dokładnie 84 zł. Opłatę można wnieść przelewem na konto lub w kasie urzędu.

Dokumenty wymagane do ślubu konkordatowego: lista

Dokumenty wymaganie do ślubu konkordatowego należy zacząć gromadzić odpowiednio wcześniej, pamiętając, że zaświadczenie z USC ma ważność wynoszącą 6 miesięcy, z kolei odpisy kościelne - 3 miesiące. Oznacza to, że nie załatwimy niczego ze zbyt dużym wyprzedzeniem - formalności należy dopełnić na kilka tygodni przed uroczystością. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że większość parafii praktykuje możliwość spisania protokołu ślubnego kilka dni przed ceremonią. Oznacza to, że na ten moment należy przygotować wszelkie niezbędne dokumenty. Ich lista prezentuje się następująco:

  • dowody osobiste/paszporty
  • zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa
  • świadectwo chrztu oraz bierzmowania
  • dokument o odbyciu nauk przedmałżeńskich
  • zaświadczenie z poradni życia rodzinnego
  • potwierdzenie uczęszczania na katechezę w szkole średniej (opcjonalnie)
  • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w parafii pana młodego lub panny młodej
  • zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej
  • licencja - w przypadku gdy para wybiera na miejsce uroczystości kościół inny niż parafialny, konieczne jest uzyskanie specjalnej licencji z własnej parafii.

Łapówka ( zdjęcie ilustracyjne ). Podatek od spadków i darowizn również na prezenty w kopercie?

W każdej parafii lista potrzebnych dokumentów może nieco się różnić, dlatego warto zweryfikować listę podczas pierwszej wizyty w kancelarii parafialnej, kiedy zazwyczaj ustalany jest termin uroczystości. 

Zobacz też: Ślub. Czym różni się ceremonia urzędowa od wyznaniowej?

Więcej o: