Dokumenty do ślubu z obcokrajowcem. Jakie papiery są potrzebne, by zawrzeć ślub cywilny?

Dokumenty do ślubu z obcokrajowcem niewiele różnią się od tych potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem naszego kraju. Warto jednak pamiętać o kilku niuansach.

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu z obcokrajowcem?

Dokumenty do ślubu z obcokrajowcem, jak już wyżej wspomnianio, nie różnią się aż tak bardzo od tych, które musimy przedstawić w przypadku ślubu z obywatelem Polski. W Polsce śluby par, gdzie każde z partnerów ma inne obywatelstwo zazwyczaj mają charakter cywilny, choć coraz więcej decyduje się także na śluby konkordatowe lub wyznaniowe. Wszystko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji. Niemniej jednak da się zauważyć, że otwarcie granic i częstsze podróże poza granice kraju otworzyły wielu osobom możliwość nawiązywania znajomości z obywatelami innych państw, a to skutkuje stopiowym wzrostem ilości małżeństw mieszanych. Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu z obcokrajowcem w Polsce? Przekonaj się sama.

Co do ślubu z obcokrajowcem? O czym musisz wiedzieć?

Według polskiego prawa, aby obywatel polski mógł zawrzeć w kraju związek formalny z obcokrajowcem konieczne jest spełnienie kilku warunków. Komplet niezbędnych dokumentów powinien wpłynąć do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego na miesiąc przed planowaną datą ceremonii. Aby było to możliwe, para musi także wcześniej odbyć wizytę w ambasadzie lub konsulacie kraju, z którego pochodzi przyszły małżonek. 

Najważniejszym elementem przygotowań do ceremoni zaślubin z obcokrajowcem jest dokładne sprawdzenie, czy nie zachodzą żadne przeszkody w zawarciu małżeństwa. Co do ślubu z obcokrajowcem jest więc stosowana dokładnie taka sama procedura jak w przypadku wszystkich innych małżeństw zawieranych w naszym kraju. W przypadku obywateli innych państw trwa ona jednak zdecydowanie dłużej ze względu na konieczność zaangażowania pracowników ambasady lub konsulatu, następnie dokumenty powinny trafić do tłumacza przysięgłego, który może także towarzyszyć obcokrajowcowi podczas samej ceremonii, chyba że ten bardzo dobrze włada językiem polskim. 

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska-Pela świętuje trzecią rocznicę ślubu na balkonie

Dokumenty do ślubu z obcokrajowcem. To musisz przygotować!

Dokumenty do ślubu z obcokrajowcem należy zacząć przygotowywać nieco szybciej niż w przypadku ślubu dwojga obywateli Polski. Jakie papiery należy dostarczyć do USC? Otóż obywatel naszego kraju powinien dostarczyć:

  • zupełny odpis aktu urodzenia
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu. 

W przypadku osoby po rozwodzie konieczne jest także posiadanie skróconego odpisu aktu małżeństwa oraz odpisu prawomocnego orzeczenie sądu o rozwodzie. Wdowcy muszą z kolei przedstawić skrócony akty urodzenia i odpis aktu zgonu małżonka.

Obcokrajowiec przygotowujący się do ślubu w Polsce z obywatelem naszego kraju musi natomiast przygotować:

  • ważny paszport  (kartę pobytu)
  • zupełny odpis aktu urodzenia (oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą uzyskuje się w ambasadzie lub konsulacie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Przed wydaniem dokumentu narzeczeni muszą także odbyć rozmowę z konsulem, która ma na celu sprawdzenie czy związek nie jest jedynie sposobem na legalizację pobytu obcokrajowca na terenie UE. W sytuacji, gdy oboje partnerów jest obywatelami Unii Europejskiej, wówczas rozmowa ta ma tylko znaczenie formalne, gdyż zawarcie małżeństwa w takim przypadku nie daje żadnej stronie żadnych dodatkowych uprawnień. 

Zobacz też: Wesela bez zdjęć. "Po co nam kompromitujące zdjęcia, bawiących się gości?"

Więcej o: