O Narodowym Archiwum Cyfrowym

Narodowe Archiwum Cyfrowe to instytucja publiczna, która gromadzi, digitalizuje i udostępnia online dokumenty, fotografie, nagrania dźwiękowe oraz film. Zbiory NAC liczą ok. 15 milionów fotografii, 30 tysięcy nagrań i 10 tysięcy filmów.

Dziesiątki tysięcy fotografii można już oglądać online w serwisie www.audiovis.nac.gov.pl

Stworzony przez NAC system informatyczny ZoSIA oraz serwis www.szukajwarchiwach.pl zapewniają również dostęp do skanów milionów stron dokumentów pochodzących z innych archiwów oraz instytucji kultury.