Ogólnopolskie Centrum Medyczne Dobroczyńcą Roku 2016

W konkursie „Dobroczyńca Roku” 2016 wzięło udział 14 firm, zarówno lokalnych, jak i tych działających na skalę krajową. Wśród nich znalazło się m.in. Ogólnopolskie Centrum Medyczne (w kategorii Projekt Społeczny- małe firmy), młoda lecz bardzo prężnie poszerzająca swe horyzonty marka, która w zaskakująco szybkim tempie zdobyła uznanie na rynku usług medycznych.

OCM powstało z myślą o ludziach, którzy chcą mieć szybki dostęp do badań i konsultacji lekarskich. Początkowo oferta kierowana była do ludzi dojrzałych, bazowała na abonamentach oraz pakietach medycznych dla Seniorów, a więc grupy osób najbardziej i najczęściej potrzebujących opieki ze strony lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Od samego początku udawało się efektywnie łączyć korzystne ceny usług z ich wysokim standardem i rozległym zasięgiem, co OCM zawdzięcza współpracy z placówkami zlokalizowanymi w różnych zakątkach kraju. Aktualnie z firmą współdziała ponad 800 przychodni i laboratoriów w Polsce, przy czym liczba Partnerów cały czas wzrasta- adekwatnie do powiększającego się niemal z dnia na dzień grona Pacjentów.

Kolejny projekt, jaki OCM wdrożyło w roku 2016 stanowi oferta dla sektora biznesowego. Pośrednio rekomendowana jest wszystkim rzetelnym Pracodawcom, bezpośrednio zaś ich Pracownikom, którzy w ramach wybranego przez Pracodawcę abonamentu firmowego zostają objęci opieką medyczną, ukierunkowaną na potrzeby związane z wykonywanym zawodem, jak również profilaktykę zdrowia na co dzień. Pełny zakres konsultacji oraz badań w obrębie medycyny pracy, a także darmowe szczepienia, usługi fizjoterapeutyczne, dietetyczne, stomatologiczne, a nawet drobne zabiegi ambulatoryjne, mieszczące się w jednym pakiecie, to zarówno korzyści dla ludzi aktywnych zawodowo jak i zatrudniającego, bowiem uczciwie i niewielkim kosztem wypełnia on obowiązek zapewnienia Pracownikom dostępu do badań wstępnych oraz okresowych, dbając przez to o długotrwałe zachowanie zdolności do pracy jak też poprawia wizerunek przedsiębiorstwa.

Zakwalifikowanie się OCM do konkursu „Dobroczyńca Roku” 2016 związane jest jednak nie tylko z nowatorską, prospołeczną polityką Ogólnopolskiego Centrum Medycznego, ale przede wszystkim z czynnym udziałem w akcjach charytatywnych, wspieraniem fundacji i organizacji oraz szerzeniem edukacji w obszarze profilaktyki zdrowia i pierwszej pomocy przed medycznej.

Począwszy od dnia 26 października 2014 roku, gdy Ogólnopolskie Centrum Medyczne otrzymało nagrodę i tytuł „Luksusowej Marki Roku 2014”, przyznawane markom świadczącym najbardziej ekskluzywne i pomysłowe usługi, pasmo sukcesów nieprzerwanie towarzyszy firmie, która po dziś dzień zdobyła trzy kolejne, prestiżowe wyróżnienia: 20 czerwca 2015 OCM dołączyło do laureatów projektu Rzetelni w Ochronie zdrowia, tego samego roku, obok tak sławnych postaci jak Daniel Olbrychski czy Wojciech Modest Amaro odebrało także statuetkę „Osobowości i Sukcesy Roku 2015” oraz „Perły Medycy”.

Wśród działań charytatywnych Ogólnopolskiego Centrum Medycznego, największe osiągnięcia związane są ze współpracą z fundacjami Dzień dla Życia oraz Mimo Wszystko Anny Dymnej. Udział OCM w funkcjonowaniu organizacji Dzień dla Życia jest naprawdę duży, bowiem firma figuruje jako partner strategiczny tejże instytucji, co oznacza iż uczestniczy w wielu wydarzeniach inicjowanych przez Fundację i wspiera jej działania propagując oddawanie krwi, rejestrowanie się w banku szpiku kostnego oraz podpisywanie oświadczeń woli o chęci pośmiertnego przekazania narządów do przeszczepu. Współpraca z tą tworzoną przez grupę pełnych energii i chęci do pomocy młodych ludzi organizacją zapoczątkowana została w maju ubiegłego roku, przed Ogólnopolskim Zlotem Krwiodawców na Stadionie Narodowym w Warszawie. W niniejsze przedsięwzięcie zaangażowanych zostało kilkuset wolontariuszy, część z nich stanowili pracownicy Ogólnopolskiego Centrum Medycznego. Również znaczny procent środków finansowych pochodził od OCM. Po zlocie fundacja Dzień Dla Życia otrzymała też od firmy wsparcie pieniężne i merytoryczne przy remoncie swej pierwszej siedziby. Na drodze długofalowej relacji partnerzy wspólnymi siłami zorganizowali również połączoną z imprezą mikołajkową akcję krwiodawstwa w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Wydarzenie to zasługuje na szczególną uwagę, gdyż udało się wówczas pobić rekord Polski w ilości oddanej krwi podczas jednej akcji. Wzajemna współpraca trwa nadal. Wolontariat pracowniczy pomaga profesjonalistom zrozumieć problemy społeczne, ci zaś przekazują założycielom i wolontariuszom Fundacji fachową wiedzę, co przekłada się na coraz więcej sukcesów w dążeniu ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Organizację Pożytku Publicznego „Mimo Wszystko” OCM wspiera w sposób nieco inny. Mianowicie jej podopieczni- osoby niepełnosprawne i przewlekle chore całkowicie bezpłatnie korzystać mogą ze wszystkich usług medycznych w placówkach Centrum.

Wracając do edukacji i profilaktyki, główną inicjatywę OCM stanowi kampania społeczna „wylecz się zdrowiem”, co w praktyce oznacza tyle co „nie choruj, nie dopuść do choroby, zadbaj o siebie, zanim będzie zbyt późno”. Program opiewa szerzenie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowia wśród osób po 50 roku życia, szczególnie narażonych na wiele dolegliwości związanych procesem starzenia i nie tylko. Cyklicznie organizowane są bezpłatne spotkania, w których udział wziąć może każdy zainteresowany tematyką zdrowia. Absolutnie nie chodzi tu o sprzedaż usług lecz o aspekt edukacyjny oraz zachętę do prawidłowego odżywiania, uskuteczniania aktywności fizycznej w odpowiedniej formie, a także regularnego wykonywania badań, co umożliwia wczesne wykrycie ewentualnej choroby i natychmiastowe podjęcie leczenia. Kładąc nacisk na tę ostatnią kwestię podczas spotkań promowanych hasłem „wylecz się zdrowiem” pracownicy OCM rozdają także skierowania na darmowe badania układu krążenia i profilu nerkowego. Do tej pory skorzystało z nich blisko 2000 osób.