Świadomy wybór, tańszy gaz

Zmieniając sprzedawcę gazu można zaoszczędzić do 10 proc. kosztu za błękitne paliwo. Pod uwagę przy wyborze dostawcy nie należy jednak brać tylko ceny, lecz również jakość oferowanych usług, posiadanie wymaganych koncesji oraz uczciwość i rzetelność sprzedawcy.

Mało kto wie, że rynek gazu został uwolniony. Już od blisko dwóch lat możemy wybierać spośród wielu podmiotów, które oferują sprzedaż gazu do firm oraz gospodarstw domowych. Zmiana sprzedawcy jest równie prosta jak przejście do innego operatora telefonii komórkowej czy Internetu.

Wydaje się to bardzo proste, ale jak podejść do zmiany, żeby być z niej zadowolonym? Uwolnienie rynku gazu nie jest niczym nowym. W Europie Zachodniej proces ten rozpoczął się już kilkadziesiąt lat temu. W państwach takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia funkcjonuje zwykle kilkanaście konkurujących ze sobą firm. Z korzyścią dla odbiorcy końcowego, który może dzięki temu mniej płacić za gaz. Przykładowo w Wielkiej Brytanii, sprzedawcę gazu zmienia kilka milionów gospodarstw domowych rocznie. Dlatego możliwość zmiany sprzedawcy gazu nie jest dla Klientów zagrożeniem, lecz szansą na wyższą jakość obsługi i niższe koszty błękitnego paliwa.

Dlaczego jednak istnieją obawy polskiego społeczeństwa? Nasz rynek jest bardzo młody i cierpi na grzechy wieku młodzieńczego, takie jak istnienie firm stosujących nieuczciwe praktyki. Dlatego przede wszystkim przed wyborem nowego dostawcy paliwa gazowego należy dobrze sprawdzić firmę, z którą chcemy podpisać umowę. Sprawdzaj, z kim masz do czynienia Na co dokładnie zwrócić uwagę, jak zadbać o to, żeby taniej nie okazało się drożej, żebyśmy nie zostali oszukani?

Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą może przynieść nam nawet do 10 proc. oszczędności na opłacie za gaz. Najniższa cena nie powinna jednak być dla Klienta jedynym argumentem przemawiającym za wyborem danej firmy. Obecnie na rynku można spotkać podmioty, które niestety stosują nieuczciwe praktyki, chociażby takie, jak zawieranie w umowach niekorzystnych dla Klientów zapisów i ukrytych opłat dodatkowych. Dlatego poza - bardzo istotnym - argumentem finansowym i obietnicą oszczędności, równie ważne jest sprawdzenie rzetelności i uczciwości sprzedawcy nie tylko pod kątem posiadanych przez niego wszystkich niezbędnych koncesji wymaganych prawem, ale także pod kątem jakości obsługi.

Klienta, stosowania Dobrych Praktyk Sprzedawców Gazu rekomendowanych przez URE. Sama umowa, którą otrzymamy do podpisania, powinna być zrozumiała i nie zawierać żadnych niekorzystnych dla Klienta zapisów. Przy podpisywaniu umowy należy pamiętać, że zawsze mamy prawo poprosić o kilka dni na zapoznanie się z jej zapisami. Przedstawiciel uczciwej firmy nie powinien nalegać na podpisanie umowy od razu po przedstawieniu oferty. Każdy ma prawo dokładnego zastanowienia się nad proponowanymi warunkami i przyjrzenia się umowie, którą miałby podpisać. Jej kopia powinna zawsze pozostać u Klienta. Jeśli Klient podpisuje umowę poza siedzibą firmy, to zgodnie z polskim prawem ma 14 dni na jej wypowiedzenie bez jakichkolwiek konsekwencji!

Bezpieczna zmiana Proces zmiany sprzedawcy jest prosty i bezpieczny nie tylko w teorii, ale i praktyce - przekonuje Sebastian Lachowski, przedstawiciel HEG, jednej z wiodących firm zajmujących się sprzedażą gazu do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. - W przypadku HEG proces zmiany wygląda następująco. Klient kontaktuje się z Doradcą Klienta, może również zadzwonić na naszą infolinię bądź odwiedzić stronę internetową. Doradca umawia wizytę w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie. Tłumaczy, z czym wiąże się zmiana sprzedawcy gazu i wyjaśnia każdą wątpliwość, nie nalegając na podpisanie umowy. Zgodnie z naszą dewizą "Rozwijamy Polskę Gazem" Doradca upewnia się, że Klient podejmuje świadomą decyzję. Konsument otrzymuje indywidualną ofertę dostosowaną do jego potrzeb wraz z kalkulacją ceny. Ostatni krok to podpisanie umowy. HEG dopełnia za Klienta wszystkie formalności, tj. wypowiada umowę z dotychczasowym sprzedawcą i przekazuje informację o zmianach do operatora systemu dystrybucyjnego czy przesyłowego. I w zasadzie rozpoczynamy dostawę paliwa gazowego do Klienta, który już przy pierwszym rachunku odczuje obniżenie kosztów.

Zmiana nie wymaga zmiany instalacji. Na tym właśnie polega proces uwolnienia rynku: mamy wielu sprzedawców korzystających z jednej sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez niezależnego operatora, co widać na poniższej grafice. Zmiana jest całkowicie bezpłatna. Rzetelni sprzedawcy nie pobierają żadnych opłat za zmianę! Pamiętaj, przed podpisaniem umowy: . sprawdzić czy sprzedawca posiada wszystkie niezbędne koncesje i należy do branżowych organizacji, . sprawdzić dane doradcy Klienta dzwoniąc na infolinię firmy, którą reprezentuje, . poprosić o czas na zapoznanie się z zapisami umowy, . pamiętać, że prawo pozwala na odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni jeśli została podpisana poza siedzibą firmy.

Świadomy wybór, tańszy gazŚwiadomy wybór, tańszy gaz materiały prasowe materiały prasowe