Ostatni dzwonek, by zapisać się do nowej edycji programu "Biznes w Kobiecych Rękach"

Każda kobieta, która ma pomysł na swój autorski biznes może przekuć marzenia w rzeczywistość. Jest to możliwe dzięki programowi akceleracyjnemu "Biznes w Kobiecych Rękach", który realizowany jest przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. Obecnie trwa rekrutacja do nowej edycji i swoje zgłoszenia można przesyłać do 9 września.

Biznes w Kobiecych Rękach to program akceleracyjny dla kobiet, które mają pomysł na swoją działalność i planują założyć własną firmę w trakcie jego trwania. Do tej pory odbyły się już 4. edycje, w których wzięło udział 210 kobiet. W rezultacie działań i wsparcia udzielanego na każdym etapie programu, powstało 165 firm, w tym takie jak: Sidly, Szumisie, FootMedica, Mellicare, Łyko, Wenska, KF Niccolum, UndressCode i Słowne Babki.

By wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny w terminie do 9 września. Następnie jury wyłoni ok. 80-100 kobiet, które zostaną zaproszone do drugiego etapu rekrutacji. Program potrwa 8 miesięcy i w tym czasie uczestniczki będą mogły kompleksowo pracować nad swoim pomysłem przy wsparciu Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz korzystając z pomocy swojej doświadczonej mentorki wybranej z Klubu Mentorek Sieci. Oprócz tego mogą liczyć na udział w szkoleniach SkillShare z zakresu przedsiębiorczości i praktycznych aspektów prowadzenia biznesu oraz spotkaniach networkingowych, które stymulują współpracę biznesową - podczas tych wydarzeń uczestniczki mogą czerpać od siebie nawzajem, wspierać się, wymieniać doświadczeniami, co motywuje je do dalszej pracy i rozwoju. Nie zabraknie też wielu inspiracji - odbędą się sesje BE THE CHANGE, czyli wieczorne spotkania, w trakcie których zaproszone kobiety z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet opowiedzą historie o swoich punktach zwrotnych na polu prywatnym bądź zawodowym.

Angażując się do programu, każda z wybranych uczestniczek otrzymuje niepowtarzalną szansę na rozwinięcie skrzydeł i dopracowanie swojego pomysłu na biznes i w efekcie założenie firmy. Dzięki bliskiej współpracy z doświadczonymi mentorkami mogą czerpać z ich wiedzy i rad, co pokazuje ogromną siłę tkwiąca w kreatywnym i twórczym podejściu do wzajemnej wymiany doświadczeń. Także uczestniczki poprzednich edycji chętnie i otwarcie dzielą się swoimi historiami, które mogą być inspiracją, a także cennym źródłem praktyk biznesowych. W ramach programu kobiety, które założyły swoje firmy otrzymują również wsparcie promocyjne w formie nagłośnienia programu i indywidualnych historii w kanałach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i w mediach.

Program realizowany w ramach grantu przyznanego przez United Way Worldwide dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation. W tym roku partnerami V edycji programu Biznes w Kobiecych Rękach są: Citi Handlowy, Miasto Stołeczne Warszawa i Brain Embassy - pierwszy co-creating dla kobiet.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.