Pielęgnacja tkanin z korzyścią dla środowiska

W dobie powszechnego użycia plastiku, rozwiązania pozwalające na ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych, mogą mieć znaczący wpływ na przyszłą kondycję środowiska naturalnego.

Dzięki działaniom P&G dążącym do idei gospodarki o obiegu zamkniętym, na polskim rynku dostępne są produkty Lenor i Lenor Unstoppables, których butelki w 50% wykonane są z materiałów z recyklingu. To jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju firmy, zakładającej, że do 2030 wszystkie opakowania produktów P&G będą się nadawały do recyklingu.


Według danych Komisji Europejskiej, mieszkańcy starego kontynentu wytwarzają ponad 25 milionów ton odpadów plastikowych rocznie*, a 59% z nich pochodzi z opakowań produktów**.

Ogromną rolę mają więc do spełnienia międzynarodowe firmy, które mogą wykorzystywać skalę swoich działań, aby móc wywierać pozytywny wpływ na konsumentów i otoczenie. Firma Procter & Gamble, jeden z największych światowych producentów branży FMCG, oferująca takie marki jak Vizir, Ariel, Pantene, Pampers, Head & Shoulders, Lenor, Fairy czy Gillette, przyspiesza swoje działania zmierzające do pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Jednym z głównych założeń zrewidowanej strategii zrównoważonego rozwoju P&G o nazwie „Ambicja 2030” jest dążenie do rozwiązań opartych na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego.


Szczególny nacisk firma kładzie na działania wokół tematu przetwarzania odpadów plastikowych. W ramach tego zobowiązania, do produkcji opakowań produktów P&G w coraz większym stopniu wykorzystuje tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, czyli tzw. PCR (Post Consumer Recycled resin). Opakowania produktów Lenor, w tym także nowego Lenor Unstoppables, w 50% wykonane są z poużytkowych tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Opakowania produktów Lenor, zawierające tworzywo PCR, pozwalają nie tylko zmniejszyć ślad
środowiskowy, ale także umożliwiają naszym konsumentom, bardziej ekologiczne wybory podczas codziennych zakupów i realizowanie idei zrównoważonej konsumpcji, którą P&G chce wspierać – mówi Justyna Rymkiewicz z Procter & Gamble.

Tylko w roku 2018, P&G zastosowała w swoich produktach ponad 38 000 ton plastiku
pochodzącego z recyklingu, co stanowi równowartość 230 milionów sztuk butelek produktów takich jak Lenor czy Ariel. Taka ilość butelek, ułożona jedna za drugą pozwoliłaby osiągnąć dystans z bieguna północnego do bieguna południowego. W ramach swojego zobowiązania, firma planuje podwoić użycie po-recyklingowego tworzywa sztucznego w plastikowych opakowaniach swoich produktów***, a do 2020 zwiększyć zużycie poużytkowego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu do 52 000 ton. Takie intensyfikowanie działań przybliży firmę do założonego celu, czyli dążenia do tego, by 100% opakowań produktów P&G nadawało się do recyklingu lub wielokrotnego użycia.


Każde działanie mające na celu powtórne wykorzystanie plastiku jest korzyścią dla środowiska i dla gospodarki. Szczególnie ważne jest zaangażowanie największych firm na rynku, które dzięki skali swoich działań, mają realny i ogromny wpływ na ograniczanie zanieczyszczenia środowiska odpadami zawierającymi plastik. Drugim ważnym skutkiem takiego podejścia jest wdrażanie strategii Gospodarki Obiegu Zamkniętego, (circular economy), a przecież już niedługo Unia Europejska przyjmie regulacje prawne w tym zakresie – mówi Sławomir Brzózek, Prezes Fundacji
Nasza Ziemia, która podejmuje akcje służące ochronie środowiska w Polsce i edukacji społecznej w tym zakresie.


Działania wokół marki Lenor to tylko jedna z wielu inicjatyw P&G mających na celu redukcję wytwarzania plastiku oraz dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Obecnie 86% opakowań produktów firmy można poddać dalszemu przetwarzaniu.

* http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm
** http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
*** względem zobowiązań z 2010