#Zalaplekcje - darmowe zajęcia dla dzieci Medyków

Platforma Załap.pl, na której w ramach akcji #zalaplekcje dostępne są bezpłatne korepetycje m.in. z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki dla dzieci pracowników służby zdrowia: pielęgniarzy, salowych, położnych, diagnostów, ratowników medycznych i lekarzy.

Inicjatywa zespołu Załap.pl zrodziła się z chęci pomocy pracownikom medycznym, czyli tym, którzy codziennie walczą o zdrowie i życie pacjentów. Założyciele portalu w podziękowaniu za ich zaangażowanie zainicjowali akcję polegającą na udzielaniu bezpłatnych korepetycji osobom, które są medykom najbliższe, czyli ich dzieciom. Do akcji włączono 125 nauczycieli, którzy gotowi są przeprowadzić min. 1000 darmowych lekcji.

Pomimo trudnego czasu, strachu, zmęczenia, wielu niewiadomych, wyraźnie widać, że pracownicy Załap.pl, jak zresztą większość społeczeństwa, mobilizują się i chętnie pomagają.

W ten sposób chcemy wyrazić uznanie dla służb medycznych za odwagę, poświęcenie i codzienną walkę z epidemią. Od miesiąca wspieramy medyków dostarczając maseczki i przyłbice do poznańskich szpitali. Teraz poszliśmy krok naprzód i postanowiliśmy wspierać uczniów, których rodzice walczą na pierwszej linii frontu i nie są w stanie w wystarczający sposób pomóc im w nauce, ponieważ od rana do nocy walczą na dyżurach o życie innych. Będziemy pomagać przy zadaniach szkolnych, które są dodatkowym obciążeniem. Dając tym samym chwilę wytchnienia i świadomość, że dziecko jest w dobrych rękach wykwalifikowanych nauczycieli załap.pl

Dominik Kurzawski, Analityk działań biznesowych załap.pl.

Zdalne korepetycje, realizowane przez platformę, są sprawdzoną i wygodną formą nauki, umożliwiającą efektywne i szybkie zdobywanie wiedzy przez uczniów. Dzieci pracowników służby zdrowia, potrzebujące pomocy, mogą wziąć udział w lekcjach za pośrednictwem platformy Załap.pl

Jak skorzystać z bezpłatnych lekcji w ramach #zalaplekcje?

1. Szpital lub inna instytucja do której skierowano #Zalaplekcje, otrzymuje kody rabatowe uprawniające do udziału w akcji. Każdy z przyznanych kodów jest jednorazowy.

2. Rodzic, pracownik danej instytucji pomocowej zaangażowanej w walkę z COVID-19 po wyrażeniu chęci skorzystania z bezpłatnych korepetycji dla swojego dziecka, pobiera kod rabatowy u koordynatora akcji w swoim miejscu pracy.

3. Uczeń chcący skorzystać z pomocy nauczyciela w ramach akcji #Zalaplekcje loguje się na swoje konto w portalu Zalap.pl, wybiera filtr akcji #Zalaplekcje w celu wyboru nauczyciela biorącego udział w akcji.

4. Uczeń wybiera nauczyciela według jego dostępności zaznaczonej w kalendarzu, a następnie rezerwuje lekcję.

5. W miejscu płatności uczeń wpisuje kod rabatowy uprawniający do odbycia lekcji bezpłatnie.

6. Uczeń i nauczyciel spotykają się na zajęciach.

Naszym celem było przeprowadzenie 1000 lekcji, ale już teraz wiemy, że to zdecydowanie za mało. Zależy nam, żeby udzielić korepetycji, wszystkim uczniom, którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego szukamy partnerów i zwracamy się z prośbą do innych firm i instytucji o włączenie się do akcji i wsparcie finansowe naszej inicjatywy. Dzięki dodatkowym środkom będziemy mogli zaangażować więcej nauczycieli i przeprowadzić jeszcze więcej lekcji. Dla nas najważniejsze w tym wszystkim jest, aby dać poczucie

bezpieczeństwa dzieciom, które tęsknią i martwią się o swoich rodziców oraz poczucie bezpieczeństwa rodzicom, którzy zdają sobie sprawę, że nie są w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi swoim dzieciom. Nie mamy lekarstwa na tęsknotę, ale ze swojej strony możemy zaoferować, wsparcie edukacyjne, aby już po zakończeniu pandemii mogli nadrobić stracony czas, nie tracąc ani minuty na nadganianie zaległości w nauce

Mariusz Frątczak, Dyrektor Sprzedaży Załap.pl

Załap.pl jest w stałym kontakcie ze szpitalami i instytucjami pomocowymi. Na bieżąco zbiera informacje i bada zapotrzebowanie na korepetycje dla dzieci wśród pracowników.

Akcja #Zalaplekcje wystartowała 15 maja i potrwa do końca czerwca Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znajdują się na Załap.pl.