Kolejny rok na drodze ku zrównoważonej modzie. LPP publikuje raport zintegrowany

Dla LPP był to pracowity rok. Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim inicjatywy prośrodowiskowe, które marka podjęła w 2019 roku. Firma zredukowała zużycie plastiku o prawie 250 ton oraz zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych.

Ostatnie miesiące 2019 roku upłynęły w LPP pod znakiem przygotowania do realizacji kolejnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju, które ujęto w nowej strategii „For People For Our Planet”.

Ogłoszony jeszcze w październiku plan na lata 2020-2025 zakłada koncentrację na czterech filarach obejmujących: projektowanie i produkcję przyjazną środowisku, ograniczanie obiegu plastiku w środowisku, rozwijanie infrastruktury spółki w oparciu o ekologiczne rozwiązania oraz bezpieczeństwo chemiczne produkcji. Podjęte przez LPP w ubiegłym roku decyzje o przystąpieniu do międzynarodowej inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment oraz United Nations Global Compact były początkiem realizacji ambitnych celów nowej strategii w ciągu najbliższych pięciu lat.

Reserved, kolekcja Secret SystemReserved, kolekcja Secret System Reserved, kolekcja Secret System, fot. materiały prasowe

Miniony rok to dla polskiej firmy rodzinnej LPP przede wszystkim kolejne projekty zmniejszające wpływ działalności firmy na otoczenie i sprzyjające tworzeniu zrównoważonej mody. Wdrożone rozwiązania, pozwalające na zmniejszenie ilości foliopaków w sprzedaży online, przyniosły redukcję zużycia plastiku do 2019 roku o prawie 250 ton. Sukcesywnie zwiększany jest również odsetek produktów Eco Aware w kolekcjach marek LPP i wykorzystanie materiałów przykładowo pochodzących z recyklingu lub wykonanych w obiegu zamkniętym. Co szósta rzecz w kolekcji Reserved z 2019 roku powstała już w bardziej zrównoważony sposób. Działania LPP obejmują także wsparcie w zarządzaniu używanymi tekstyliami, tj. kontynuowane przez LPP w 2019 roku zbiórki używanej odzieży w wybranych salonach stacjonarnych. Dodatkowo rok 2019 jest rokiem bazowym spółki dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – oznacza to, że firma policzyła po raz pierwszy swój ślad środowiskowy od pozyskania surowca aż do utylizacji ubrania. – To jeszcze rzadkość na rynku, szczególnie w branży odzieżowej. Pokazuje to nasze dążenie do transparentnego informowania społeczeństwa o wpływie firmy na środowisko. Od teraz do 2025 roku nasze emisje zmniejszymy o 15% – wyjaśnia Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. W przeliczeniu na sztukę odzieży LPP, emisja gazów cieplarnianych wynosi średnio 5,68 kg.

Ubiegły rok to kontynuacja podejmowanych przez polską spółkę prac na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców. – W ciągu siedmiu lat przeznaczyliśmy na ten cel łącznie ponad 25 mln zł, z czego blisko 5 mln zł to wartość nakładów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w fabrykach dostawców w 2019 r. Co ważne, w okresie opisywanym w naszym najnowszym raporcie, audytorzy LPP przeprowadzili w 10 krajach łącznie 1564 audyty pod kątem BHP, warunków pracy i przestrzegania praw człowieka, a w samym Bangladeszu 85% naszych fabryk uzyskało ocenę bardzo dobrą lub dobrą – dodaje Anna Miazga.

Kolejny rok na drodze ku zrównoważonej modzieKolejny rok na drodze ku zrównoważonej modzie Kolejny rok na drodze ku zrównoważonej modzie, fot. materiały prasowe

Monitorowanie wpływu, jaki działalność spółki wywiera na otoczenie oraz kontrola łańcucha dostaw pozostają dla LPP priorytetem, a zapisane w nowej strategii zrównoważonego rozwoju cele pozafinansowe firmy będą nadal realizowane. Dziś jednak, w związku z rozwojem epidemii na świecie, wiele planów biznesowych spółki uległo zmianie. Celem zarządu LPP stało się przede wszystkim przeprowadzenie spółki przez trudny okres, a wszelkie podejmowane działania koncentrują się na utrzymaniu stabilnej sytuacji firmy, a tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i wieloletnim kontrahentom w Polsce i na świecie.

Pomimo trudności, z jakimi LPP się mierzy, ta polska firma rodzinna nie pozostaje obojętna na los innych. Podobnie jak w latach ubiegłych ważne miejsce w działalności pozafinansowej spółki w minionym roku zajmowały projekty społeczne w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ochrony zdrowia czy akcji prośrodowiskowych oraz te realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego i aktywizacji sportowej pracowników firmy. – Nasze zaangażowanie społeczne realizujemy na coraz większą skalę, a w dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią jak nigdy dotąd ważną rolę odgrywa poczucie odpowiedzialności i świadomość społecznego wpływu biznesu na otoczenie. Z roku na rok rośnie nie tylko liczba projektów i organizacji wspieranych przez nas w ramach działalności Fundacji LPP, ale – co szczególnie nas cieszy – pracowników zaangażowanych w działania w ramach wolontariatu. Dzięki wszystkim inicjatywom zrealizowanym w 2019 roku mogliśmy wesprzeć 140 organizacji przekazując na ten cel ponad 2,8 mln zł – komentuje Anna Miazga, która jest także wiceprezeską Fundacji LPP.

Reserved RE.DESIGN wiosna-lato 2020Reserved RE.DESIGN wiosna-lato 2020 Reserved RE.DESIGN wiosna-lato 2020, fot. materiały prasowe

Inicjatywy środowiskowe i społeczne to nie jedyny sposób, w jaki LPP pozytywnie wpływa na otoczenie – istotny jest także wkład ekonomiczny i wspieranie rodzimej gospodarki. Rok obrotowy 2019/2020 ponownie dowiódł, jak duże jest znaczenie spółki jako jednego z największych płatników podatków w Polsce. Zapłacone przez LPP podatki i pozostałe daniny za ten okres zasiliły krajowy budżet kwotą niemal 1,1 mld zł. Sam podatek dochodowy wyniósł blisko 134 mln zł.

Pełna wersja raportu zintegrowanego LPP za rok obrotowy 2019/20 rok dostępna jest TU.