GREEN BEAUTY - INNOWACYJNA STRATEGIA MARKI GARNIER

Inicjatywa Green Beauty to kompleksowa strategia zrównoważonej produkcji, której celem jest dobro natury. W jej ramach Garnier podejmuje zielone zobowiązania w pięciu kluczowych obszarach: opakowania, formuły produktów, proces produkcyjny, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców oraz walka z zanieczyszczeniem plastikiem. Działania w każdym z tych obszarów skupiają się na wyeliminowaniu lub maksymalnym zredukowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Kluczowe zobowiązania marki

Do 2025 roku:

- wszystkie produkty Garnier będą wytwarzane bez użycia tworzyw pierwotnych;

- wszystkie opakowania Garnier będą zdatne do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania;

- fabryki marki będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Program Green Beauty jest kontynuacją przyjętej strategii marki Garnier, która już od wielu lat angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju. Proponowane przez markę formuły są coraz bardziej naturalne, a wykorzystywane składniki pozyskiwane są w sposób zrównoważony i zgodny z zasadami sprawiedliwego handlu. Garnier to pierwsza marka, która wprowadziła na rynek masowy produkty do pielęgnacji z certyfikatem ekologicznym. Jednak mając na uwadze dobro naszej planety i zdając sobie sprawę z wyzwań, które stoją współcześnie przed producentami i konsumentami – działania muszą być podejmowane kompleksowo i przybierać na sile. Marka Garnier chce przewodzić tym zmianom i odmienić sposób funkcjonowania branży kosmetycznej.

Zielona strategia Garnier Green Beauty to program, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Wierzymy, że odmieni on nie tylko naszą markę, ale przede wszystkim całą branżę kosmetyczną, dzięki czemu troska o planetę i biznes będą mogły iść w parze. Nasze zobowiązania są pierwszym krokiem w stronę zrównoważonej, zielonej przyszłości, a my serdecznie zapraszamy Was do aktywnego towarzyszenia nam w tej podróży.– powiedział Adam Nitecki, General Manager Consumer Products Division L’Oréal Poland&Baltics

Green Beauty – jakie zobowiązania podjęła marka?

Garnier w swojej strategii zobowiązuje się do poprawy wpływu swoich produktów w całym ich cyklu, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych, wykorzystywania czystej energii

i zapobiegania powstawaniu odpadów. Celem Green Beauty jest przekształcenie każdego etapu łańcucha dostaw marki pod kątem zredukowania lub wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko w następujących obszarach:

 Tworzywa sztuczne i opakowania:

- Do 2025 roku Garnier będzie dążyć do zredukowania do zera wykorzystania tworzyw pierwotnych w opakowaniach, co pozwoli zmniejszyć zużycie o 37 000 ton plastiku rocznie.

- Do 2025 roku wszystkie opakowania będą nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Produkty i formuły:

- Do roku 2022 wszystkie składniki roślinne i odnawialne będą pozyskiwane w sposób zrównoważony.

- Do 2025 roku 100% nowych produktów Garnier będzie miało korzystniejszy profil środowiskowy.

Fabryki i produkcja:

- Do 2025 roku zakłady przemysłowe będą w 100% neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.

- Na ten moment emisja CO2 w zakładach przemysłowych została obniżona już o 72%.

-Polska fabryka L’Oréal (największa fabryka na świecie) już dziś posiadająca stację recyklingu wody, docelowo będzie odzyskiwać nawet do 75% wody miesięcznie.

Program społecznie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców Solidarity Sourcing:

- Do 2025 roku Garnier wesprze 800 lokalnych społeczności na całym świecie w ramach programu „Solidarity Sourcing”.

Raport Garnier – na jakim etapie zmian jest marka?

Wraz z ogłoszeniem programu Green Beauty marka Garnier opublikowała Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, który ukazuje obraz tego, co do tej pory zostało już wprowadzone, a także jakie dalsze zobowiązania zostały wyznaczone do 2025 roku. Dane przedstawione w raporcie zostały skontrolowane przez zewnętrznego audytora – firmę PricewaterhouseCoopers.

Raport prezentuje wszystkie zobowiązania i cele, jak również opinie ekspertów oraz plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju od chwili obecnej do 2025 roku.

Odzwierciedlenie idei Green Beauty w nowych produktach

Wdrożenie inicjatywy Green Beauty wiąże się z wprowadzeniem do oferty nowych produktów, będących zobowiązaniami marki w zakresie zrównoważonego rozwoju Każde nowe lansowanie stanowi podstawę zobowiązań marki w zakresie zrównoważonego rozwoju:

- Garnier Bio Hemp z nowym, opatentowanym opakowaniem kartonowym.

- Garnier SkinActive Eco Pads do wielokrotnego użytku.

- Garnier Ultra Doux szampon w kostce bez plastiku, w 100% biodegradowalny i w 100% nadający się do recyklingu.

- Inicjatywa Green Beauty Garnier ma również na celu wsparcie konsumentów w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w punktach sprzedaży. Celem Garnier jest edukowanie konsumentów na tematy np. recyklingu poprzez wszystkie należące do marki platformy digital.

Transparentność na etykietach produktów Garnier

- W ramach programu Grupy L'Oréal for the Future, Garnier będzie pierwszą marką, która umieści na swoich produktach informacje o wpływie środowiskowym i społecznym (w ramach Product Environmental & Social Impact Labelling), dając w ten sposób możliwość dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów. Taka etykieta, obecnie w fazie testów we Francji na produktach do pielęgnacji włosów, prezentuje informacje o profilu środowiskowym produktów, klasyfikując je od A do E, przy czym produkty oznaczone jako „A” są uznawane za najlepsze w swojej kategorii. Ocena uwzględnia 14 czynników środowiskowych związanych z pozyskiwaniem surowców, produkcją, transportem, użytkowania i recyklingiem. Dane są weryfikowane przez niezależnego audytora, Bureau Veritas Certification. Oznakowanie ekologiczne i społeczne produktów do pielęgnacji włosów Garnier HairCare będzie dostępne dla konsumentów na stronie internetowej marki w wersji francuskiej, przed wdrożeniem projektu w skali globalnej.

- Green Beauty to też działania redukujące plastikowe zanieczyszczenia

Oprócz kompleksowych zmian na wszystkich etapach produkcji, marka angażuje się w działania, które przyczynią się do pomocy w walce z odpadami z tworzyw sztucznych. Garnier nawiązał współpracę z dwiema organizacjami pozarządowymi:

- Ocean Conservancy-od ponad 30 lat walczy z zaśmiecaniem oceanów plastikiem. Rola marki będzie dwupoziomowa. Garnier dołączy do Ocean Conservancy's Trash Free Seas Alliance – stowarzyszenia zrzeszającego naukowców, ekologów i sektor prywatny w celu opracowania rzeczywistych, skutecznych rozwiązań kryzysu związanego z zanieczyszczeniem oceanów plastikiem. Garnier połączy siły z obecnymi członkami organizacji, aby stworzyć innowacyjne sposoby zredukowania lub przeprojektowania plastikowych opakowań i powstrzymania fali plastikowych zanieczyszczeń trafiających do oceanów. Dodatkowo Garnier będzie kontynuował działania, w ramach których organizuje zespoły pracowników i konsumentów do wspólnego oczyszczania plaż, oceanów i dróg wodnych na całym świecie z plastikowych odpadów. Działania – o ile pozwolą na to okoliczności – planowane są na 19 września w Międzynarodowego Dnia Sprzątania Wybrzeży.

- Plastics For Change – przedsiębiorstwo non-profit, działające na rzecz stabilności cen i dostępu zbieraczy odpadów do światowego rynku. Razem z Plastics For Change Garnier będzie wspierać holistyczny rozwój społeczności zbieraczy odpadów w Indiach. Organizacja Plastics For Change wspiera takie obszary jak: edukacja dzieci, opieka zdrowotna, żywienie, wiedza z zakresu finansów oraz umocnienie pozycji dziewcząt i kobiet, czyli fundamenty zdrowej i szczęśliwej społeczności.

Kluczowe fakty i dane nt. Garnier:

- Marka naturalna #1 na świecie (źródło: Euromonitor 2018).

- Dostępna w 64 krajach.

Garnier jest globalną marką produktów do pielęgnacji. Od 1904 roku Garnier oferuje skuteczne, innowacyjne produkty kosmetyczne, inspirowane i wzbogacane przez naturę. Kluczowymi wartościami marki jest naturalność, dostępność i zrównoważony rozwój.

Więcej informacji: www.garnier.pl