Projekt "Siłownia Pamięci"

Projekt "Siłownia Pamięci" realizowany jest w Fundacji STOCZNIA z myślą o seniorach - w trosce o ich komfort, samodzielność i bezpieczeństwo. A do tego niezbędny jest sprawny umysł m.in. pamięć, orientacja w przestrzeni, logiczne myślenie i planowanie.

Dlatego też, fundacja zajęła się tematyką treningów umysłu stawiając na jakość oraz dostępność tego rodzaju terapii i profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych.

Siłownia Pamięci to przede wszystkim poradnik wprowadzający w tematykę treningów umysłu oraz zbiór zadań intelektualnych i aplikacji na tablet, które angażują różne obszary i funkcje mózgu.

Przygotowany został kompleksowy zbiór materiałów i narzędzi umożliwiających treningi grupowe w różnego rodzaju placówkach senioralnych oraz indywidualne w warunkach domowych. Wszystkie materiały i aplikacje udostępniamy bezpłatnie.

Twórcom zależy na upowszechnianiu w Polsce tego rodzaju wsparcia dla seniorów - szczególnie teraz kiedy nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych i spędzają często czas bardzo samotnie. To powoduje stres i niewątpliwie źle wpływa na psychikę i nastrój osób starszych. Wsparcie w postaci treningów umysłu pozwala na intensyfikację pracy różnych funkcji poznawczych (pamięć, myślenie logiczne i przestrzenne, koordynacja wzrokowo - ruchowa, kreatywność) oraz uatrakcyjnia czas spędzony w izolacji domowej.

Żyjemy coraz dłużej - według prognoz GUS do 2050 r. seniorzy będą stanowić ok. 40% społeczeństwa – i częściej mierzymy się z problemami chorób, w których czynnikiem ryzyka jest wiek. Zaburzenia pamięci w wieku senioralnym to jedna z najczęstszych przyczyn niesamodzielności osób starszych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zdrowotna – zarówno dla ciała jak i umysłu.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.