Dbajmy o dotyk razem z NIVEA!

Marka NIVEA opublikowała pierwszy w swoim rodzaju światowy raport na temat aktualnego stanu zjawiska dotyku międzyludzkiego. Badanie wykazało ogromne znaczenie, które odgrywa dotyk w kontekście poczucia bliskości - zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Bazując na powyższych badaniach, NIVEA zdecydowała się wesprzeć najbardziej podstawą potrzebę ludzką, jaką jest dotyk, zdefiniować swoją nową misję i stworzyć kampanię - "Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie" - która ma na celu promocję zdrowotnych korzyści wynikających z fizycznego dotyku. Tym samym NIVEA, globalnie, zobowiązuje się przeznaczyć 20 milionów euro na wsparcie lokalnych projektów promujących zdrowotne korzyści wynikające z dotyku "skóra do skóry", docierając do ludzi najbardziej narażonych na samotność i jej konsekwencje. Działania globalnie obejmą trzy grupy: dzieci urodzone przedwcześnie, osoby niedowidzące oraz starsze z demencją.

Dla NIVEA pielęgnacja i dbałość o skórę od zawsze wyznaczały kierunek działań, a sama marka od lat wykazuje szczególną troskę o ludzi. Od ponad 100 lat wyznaje bowiem ideę "piękno, którego źródłem jest zdrowie". Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z pozytywnych korzyści dotyczących bliskości oraz ludzkiego dotyku, jak również z negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z samotności. Dlatego NIVEA postanowiła wykorzystać siłę swojej marki i zasięg medialny, aby podnieść świadomość w tym kluczowym aspekcie.

W 2018 NIVEA podjęła dyskusję z ekspertami psychologii, socjologii, neuronauki oraz edukacji na temat zauważalnego wpływu niedoboru dotyku – zarówno w obszarze emocjonalnym, jak i fizycznym. W rezultacie, eksperci NIVEA zdecydowali się przeprowadzić ogólnoświatowe badanie, które miało na celu poznanie ludzkich doświadczeń w kontekście dotyku, zdiagnozowanie tęsknoty za nim, korzyści z niego płynących oraz istniejących przeszkód. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w 11 krajach wśród 12 207 osób. Efektem jest pierwszy w swoim rodzaju światowy raport na temat aktualnego stanu zjawiska dotyku międzyludzkiego. Wyniki badań wyraźnie wykazują, że ludzie doceniają znaczenie dotyku oraz tęsknią za nim, jednak potrzeby z nim związane nie są zaspokajane. To oznacza, że zjawisko dotyku ludzkiego może być zagrożone. Wstępnie opublikowanie raportu zostało zaplanowane na marzec 2020 r. Jednak w tym czasie pojawiła się pandemia COVID-19. W tych zupełnie zaskakujących okolicznościach NIVEA zdecydowała o zaangażowaniu dodatkowych sił do przeprowadzenia dalszej, pogłębionej części badań polegających na analizie doświadczenia dotyku oraz poczucia samotności w czasie pandemii. Drugie badanie zostało przeprowadzone wśród 11 706 osób w 9 krajach. Połączenie tych dwóch raportów stanowi całościowy ogląd aktualnej sytuacji zjawiska dotyku ludzkiego.

Na podstawie złożonych badań1 wykonanych przed pandemią COVID-19, zostały wyciągnięte – między innymi - następujące wnioski:

· Dziewięć na dziesięć osób na całym świecie uważa, że dotyk jest podstawą szczęśliwego i pełnego życia. A jego brak sprawia, że ludzie czują się samotnie.

· Trzy najczęstsze skojarzenia z dotykiem wskazane przez ankietowanych to: miłość, zainteresowanie i troska.

· Większość ludzi doświadcza mniej dotyku niż by tego pragnęli.

Badania2 przeprowadzone w trakcie pandemii COVID-19 wykazały:

· W przypadku dwóch trzecich respondentów wzrosły bariery uniemożliwiające doświadczanie dotyku.

· COVID-19 uwydatnił znaczenie dotyku ludzkiego dla społeczeństw, a jednocześnie ograniczył możliwość doświadczania dotyku, którego tak bardzo potrzebujemy.

· Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że podczas izolacji zrozumiało, jak ważny dla zdrowia jest dotyk fizyczny.

Podsumowując przeprowadzone badania, obecne tempo życia, wzrost liczby kontaktów wirtualnych i pandemia COVID-19 znacznie ograniczyły możliwość doświadczania dotyku, którego ludzie tak bardzo potrzebują.

W ramach kampanii NIVEA przygotowała krótkometrażowy film przedstawiający prawdziwą historię przedwcześnie urodzonych bliźniaczek Lilly i Madelaine. Życie jednej z nich, zagrożone po urodzeniu, zostało uratowane w inkubatorze, poprzez siostrzany dotyk. Historia bliźniaczek wpisuje się w założenia nowej misji NIVEA, polegającej na promowaniu zdrowotnych korzyści wynikających z fizycznego dotyku i zachęcaniu ludzi, aby stał się integralną częścią każdego ich dnia.

Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie. Nowa misja marki NIVEA.

Opierając się na powyższych wynikach badań oraz doświadczeniach prawdziwych osób, którym dotyk uratował życie, NIVEA zdecydowała się na kampanię „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie”, która ma na celu zwiększenie świadomości jak ważny jest dotyk międzyludzki. NIVEA pragnie zainspirować wszystkich ludzi, by był on stałą częścią ich życia, dlatego w ramach swoich działań wesprze lokalne projekty, które propagują poprawienie jakości życia osób zagrożonych samotnością. W tym dzieci przedwcześnie urodzonych, osób niedowidzących czy starszych dotkniętych demencją. Do roku 2025 marka NIVEA zobowiązuje się przeznaczyć 20 mln euro na projekty promujące dotyk, docierając przy tym do 150 000 osób.