Wakacje od samotności

Kondycja psychiczna osób starszych w dobie COVID-19 uległa znacznemu pogorszeniu. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, co dziesiąta osoba powyżej 65 roku życia już przed pandemią pozostawała w niemal pełnym odizolowaniu społecznym. Okres przymusowego zamknięcia w domach spotęgował poczucie samotności i nastroje depresyjne wśród seniorów. By wesprzeć tę grupę społeczną Stowarzyszenie mali bracia Ubogich właśnie rusza z kampanią "Wakacje jednego dnia". Jej celem jest umożliwienie samotnym seniorom spędzenia dnia poza domem.

• Okres pandemii spotęgował poczucie samotności i nastroje depresyjne wśród seniorów

• Stowarzyszenie mali bracia Ubogich rusza z kampanią „Wakacje jednego dnia"

Polska starzeje się. Osoby powyżej 60 roku życia stanowią ponad 25 procent mieszkańców kraju. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego już w 2030 roku seniorzy będą stanowili niemal 30 procent ogółu, a w 2050 roku ponad 40 procent. Ta właśnie szybko rosnąca grupa społeczna została wyjątkowo dotknięta skutkami pandemii. Potwierdza to m.in. raport Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii" opublikowany w kwietniu 2021 roku. Według badań ponad połowa badanych zadeklarowała, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Dodatkowo spada aktywność fizyczna seniorów, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych. Przed polskim społeczeństwem stoi, wiec wyzwanie, by zbudować efektywny system wsparcia starszych osób. Jak można pomóc seniorom w tym trudnym czasie?

– Polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż myślimy. Przybywa osób starszych, w tym osób schorowanych, samotnych, którzy bez pomocy drugiego człowieka nie są w stanie sami wyjść z domu. Pandemia dodatkowo wzmocniła ich strach przed kontaktem z ludźmi, więc pozostają w swoich czterech ścianach popadając w apatię. Chcemy sprawić, by poczuli, że znowu żyją, że mają na co czekać – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektorka Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Stowarzyszenie rusza z akcją „Wakacje jednego dnia", w ramach której chce zorganizować seniorom bezpieczne, jednodniowe wycieczki za miasto, do lasu czy na zieloną łąkę. Wszystkie aktywności przygotowane z myślą o podopiecznych spełniają normy bezpieczeństwa związane z pandemią Covid-19 i uwzględniają transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz środki higieniczne.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ma pod opieką ponad 450 seniorów z ośmiu miast Polski – Warszawy, Poznania, Lublina, Krakowa, Wrocławia, Pruszkowa, Świdnika i Gniezna. Jedną z podopiecznych jest pani Irena z Lublina, która ma 90 lat i jest emerytowaną nauczycielką. Kiedyś wiodła aktywne życie – miała rodzinę, z którą lubiła wyjeżdżać nad morze oraz uczniów, dla których organizowała wakacyjne obozy i kolonie. – Uczyłam te najmłodsze dzieci, od zerówki do trzeciej klasy. Bardzo je kochałam, a czym większy był urwis, tym bardziej przeze mnie był kochany. Dzieci nazywały mnie ciocią Irenką, a później babcią Irenką. Nieraz obdarowałam cukierkiem, przytuliłam. W domach czasem brakowało tej miłości, a ja dzieci zawsze bardzo kochałam – wspomina pani Irena. Dzisiaj seniorka mieszka sama, jej mąż zmarł, a dzieci wyjechały. Jak twierdzi, nie ma w jej życiu radosnych głosów dzieci, rozmów, za to jest cisza i samotność. Pani Irena ma problemy z chodzeniem – w domu porusza się o kuli lub o lasce, a na zewnątrz tylko na wózku. By wyjść z domu, potrzebuje pomocy drugiego człowieka.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od kilkunastu lat pomaga seniorom w Polsce. Działania opiera na długoterminowym wolontariacie towarzyszącym, którego ideą jest regularna obecność wolontariusza w życiu samotnej starszej osoby. Codzienny kontakt, rozmowa telefoniczna, wsparcie emocjonalne, wycieczki, odwiedziny, wspólne spędzanie czasu – to tylko niektóre z wielu inicjatyw Stowarzyszenia. – Chcielibyśmy by okres wakacyjny, na który tak wielu z nas czeka, był także chwilą do wytchnienia od codzienności dla starszych osób. My do wakacji potrzebujemy trochę słońca i wolnego czasu. Natomiast samotni seniorzy mają czasu pod dostatkiem, ale bez naszej pomocy nie są w stanie dobrze go wykorzystać – dodaje Joanna Mielczarek. Dzięki pomocy darczyńców i wolontariuszy w ubiegłym roku, mimo pandemii Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich udało się zorganizować bezpieczne wyjazdy dla prawie dwustu samotnych seniorów. W tym roku chcieliby dotrzeć z kampanią do wszystkich chętnych seniorów. Szczegółowy opis kampanii znajduje się na stronie: www.malibracia.org.pl/wakacje

Spot kampanii można obejrzeć na stronie: https://youtu.be/p83-6gHLwMU

***

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja, która powstała we Francji w 1946 r. W Polsce działa od 2002 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała, by być głosem osób niesłyszalnych, niewidzialnych i niezauważanych na co dzień – czyli osób starszych, samotnych. Dzięki nam seniorzy stają się widoczni w społeczeństwie.